Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności

środa, 27 maja 2020 - 10:43
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - składanie wniosków
element dekoracyjny

Informujemy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Zgodnie z § 1 uchwały nr XXIX/846/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. sporządzanie zmiany Studium obejmuje ściśle określony zakres tj. uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta,...


wtorek, 26 maja 2020 - 13:35
Jaki plan miejscowy dla obszaru Sielc - część I? [AKTUALIZACJA]
element dekoracyjny

UWAGA Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia pro...


wtorek, 26 maja 2020 - 13:24
Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I? [AKTUALIZACJA]
element dekoracyjny

  UWAGA Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin w...


wtorek, 26 maja 2020 - 13:05
Jaki plan miejscowy dla rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek? [AKTUALIZACJA]
element dekoracyjny

UWAGA  Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wy...


wtorek, 26 maja 2020 - 13:03
Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej? [AKTUALIZACJA]
element dekoracyjny

UWAGA Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia pro...


wtorek, 26 maja 2020 - 13:02
Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Traugutta? [AKTUALIZACJA]
element dekoracyjny

Informujemy, że w związku z treścią art. 46 pkt 20) Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 poz. 875)  wzniowiony został dalszy bieg terminu do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta – część wschodnia.W związku ...