Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności

wtorek, 13 kwietnia 2021 - 16:02
Projekt planu miejscowego przekazywany radnym: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia (Śródmieście)
element dekoracyjny

Prezentujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Traugutta - część wschodnia, przekazywany radnym. Sesja Rady Dzielnicy Śródmieście odbędzie się 14 kwietnia 2021 r....


wtorek, 13 kwietnia 2021 - 13:36
Jaki plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.
element dekoracyjny

 Trwają prace nad planem miejscowym Michałowa i Szmulowizny w rejonie al. Solidarności.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści ...


wtorek, 13 kwietnia 2021 - 10:15
Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Skaryszewskiego? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.
element dekoracyjny

Trwają prace nad planem miejscowym rejonu Parku Skaryszewskiego, znajdujacego w Dzielnicy Praga Południe.   Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwer...


wtorek, 13 kwietnia 2021 - 10:10
Jaki plan zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Rembertowa? Wyłożenie planu miejscowego do publicznego wglądu.
element dekoracyjny

Jaki plan zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Rembertowa? Wyłożenie (ponowne) planu miejscowego do publicznego wglądu.  Trwają prace nad planem miejscowym dla Centrum Rembertowa. Plan miejscowy to dokument, który określi jak będzie można urządzić tę okolicę. Plany ustalają w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak m...


czwartek, 08 kwietnia 2021 - 16:35
Raporty z planowania Warszawy. Jaki krajobraz nas otacza?
element dekoracyjny

Zapraszamy na trzecie otwarte spotkanie o planowaniu Warszawy. W naszym cyklu Architekt Miasta Marlena Happach oraz Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Warszawy Monika Konrad dzielą się wiedzą o Warszawie, zebraną podczas prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium to konstytucja przestrzenna miasta. W jej tworzen...


czwartek, 08 kwietnia 2021 - 12:09
Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp rejonu ul. Podskarbińskiej cz II
element dekoracyjny

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp rejonu ul. Podskarbińskiej cz II   Czym jest dyskusja publiczna on-line?   Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uw...