Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności

środa, 16 czerwca 2021 - 12:48
Jaki plan miejscowy dla rejonu Powiśla Południowego? Wyłożenie ponowne,częściowe planu do publicznego wglądu..
element dekoracyjny

Trwają prace nad częściowym, ponownym wyłożeniem planu miejscowego w rejonie Powiśla Południowego w Dzielnicy Śródmieście. Za nami kolejna dyskusja publiczna z mieszkańcami, zorganizowana w trybie on-line w czasie pandemii. W ramach tego  spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z platformy ZOOM (po uprzednim mailowym zgłoszeniu), ale także śledzić je i wypowiadać się ...


poniedziałek, 14 czerwca 2021 - 13:48
Jaki plan dla Czystego w rejonie ul. Towarowej? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.
element dekoracyjny

Trwają prace nad planem miejscowym dla Czystego w rejonie ul. Towarowej. Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozy...


poniedziałek, 14 czerwca 2021 - 13:43
Jaki plan miejscowy w rejonie skweru "Orszy"? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.
element dekoracyjny

 Trwają prace nad planem miejscowym w rejonie skweru "Orszy". Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję pr...


poniedziałek, 14 czerwca 2021 - 13:39
Jaki plan miejscowy dla rejonu ul.Pałacowej w części wschodniej C? Wyłożenie planu do publicznego wglądu.
element dekoracyjny

Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu ul.Pałacowej w części wschodniej C Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. Urbaniści i urzędnicy przygotowali...


poniedziałek, 14 czerwca 2021 - 10:50
Jaki plan miejscowy dla terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich- cz II obszar "A"? Wyłożenie planu do pubicznego wglądu.l
element dekoracyjny

Trwają prace nad planem miejscowym dla terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich- cz II obszar "A" Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery. U...


poniedziałek, 14 czerwca 2021 - 10:46
Jaki plan miejscowy dla terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich- cz II obszar "C"? Wyłożenie planu do pubicznego wglądu.l
element dekoracyjny

   Trwają prace nad planem miejscowym dla terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich- cz II obszar "C" Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. park...