Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualne konkursy

Increase Zwykły Decrease
13 listopada 2018
Konkurs -Polonia

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.