Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności

Increase Zwykły Decrease
poniedziałek, 18 marca 2019 - 18:03
EUROPAN 15 - Ruszyła nowa edycja!

 

Europan jest prestiżowym wydarzeniem dla architektów do 40. roku życia i uchodzi za laboratorium idei przestrzennych. Pomysły prezentowane w kolejnych edycjach konkursu stają się inspiracją do poszukiwania innowacji w planowaniu przestrzennym i architekturze. A uczestniczący w konkursie projektan...

czwartek, 14 marca 2019 - 12:52
Jaki obszar przy Szwedzkiej w przyszłości?

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru przy Szwedzkiej są kontynuacją projektu "Osiedla Warszawy" z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z kilkunastu lokalizacji wskazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Powinien on zmienić swoją funkcję z pr...

czwartek, 14 marca 2019 - 12:48
Jaki obszar Starych Świdrów w przyszłości?

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru Starych Świdrów na Białołęce są kontynuacją projektu "Osiedla Warszawy" z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z kilkunastu lokalizacji wskazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Powinien on zmi...

wtorek, 12 marca 2019 - 14:59
Jaki plan miejscowy dla zabudowy między ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską? Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Konsultacje społeczne trwają od 18 marca do 10 maja 2019 roku

Przygotowaliśmy projekt nowego planu miejscowego dla tego terenu.

 

Poznaj projekt planu

  •     tekst i rysunek
  •     w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piąt...

wtorek, 12 marca 2019 - 14:55
Jaki plan miejscowy dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta a Łowicką? Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Konsultacje społeczne trwają od 18 marca do 10 maja 2019 roku

Przygotowaliśmy projekt nowego planu miejscowego dla tego terenu. Dzięki zmianie będzie można uszczegółowić zasady ochrony konserwatorskiej.

 

Poznaj projekt planu

  •     tekst i rysunek
  •     w Biurze Architektury i ...

wtorek, 12 marca 2019 - 12:14
Raport z konsultacji dotyczących Studium Warszawy

Publikujemy raport z konsultacji społecznych nowego Studium. Konsultacje na etapie składania wniosków do Studium trwały cztery miesią...

piątek, 08 marca 2019 - 14:32
Jaki plan miejscowy dla północnej części Targówka Mieszkaniowego? Raport z konsultacji społecznych.
piątek, 08 marca 2019 - 13:20
Miasta przyszłości po duńsku i Warszawska Dzielnica Społeczna
czwartek, 07 marca 2019 - 14:40
Jaki plan miejscowy w rejonie skweru Orszy? - etap zbierania wniosków
środa, 06 marca 2019 - 07:53
Jaki plan miejscowy dla rejonu placu Zawiszy? Raport z konsultacji społecznych.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 next last