Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Europan 14 - Ulrychów - Wizja lokalna / local vision

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 27 marca 2017 - 15:37


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników konkursu, na wizję lokalną. 

Zbieramy się 29 marca, o godzinie 9.30 przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki (od strony ulicy Marszałkowskiej).

Organizator zapewnia transport na teren objęty konkursem oraz ciepły posiłek.

Prosimy o potwierdzenie udziału w wizji lokalnej! europan@europan.com.pl


Gorąco zapraszamy

We invite all interested participants, for a local vision.
We gather at 29th of March, 9.30 AM, at the main entrance to the Palace of Culture and Science ( Marszałkowska street side).
Transport to the contest site, and a meal, are provided by promoter.
Please confirm your participation in local vision! europan@europan.com.pl

We cordially invite