Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Inwestycja przy ulicy Grochowskiej na terenie dawnej praskiej Fabryki...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Wojciech Kacperski, 29 maja 2020 - 16:04

Inwestycja przy ulicy Grochowskiej na terenie dawnej praskiej Fabryki Sprzętu Spawalniczego „PERUN” planowana na podstawie specustawy.


Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. Wniosek opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 29 maja 2020 r. Inwestycja jest planowana przy ulicy Grochowskiej 301/305, Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.


wizualizacja 1

Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, nazywanej Lex Deweloper, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

 

Planowana inwestycja zakłada budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach oraz w istniejących budynkach nr 2, 4, 5, 17, które będą podlegały przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania wraz z włączeniem w nowoprojektowaną zabudowę, z garażem podziemnym z wbudowaną stacją transformatorową i zjazdami, realizowaną w sześciu etapach, na działkach ewidencyjnych nr 26/1, 26/3, 26/4 w obrębie 3-05-31 przy ulicy Grochowskiej 301/305, Stanisława Augusta 40, 40a, 40b w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Dla terenu planowanej inwestycji obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej, przyjętego uchwałą nr 143/VIII/99 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 29 kwietnia 1999 r.

wizualizacja 2

 

Jak zgłosić uwagi?


Uwagi do wniosku można zgłaszać do 19.06.2020 r. w jednej z form:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa) 
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym lub 
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl 


 

układ urbanistyczny


Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>