Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaka będzie Warszawa przyszłości? Robimy Studium.

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: dbartoszewicz, 4 stycznia 2019 - 15:04


To już ostatnia szansa, by złożyć wniosek do Studium Warszawy, które określi politykę przestrzenną miasta na wiele lat. Termin mija 9 stycznia. Więcej czasu będzie na wypełnienie geoankiety online. 

robimy studium

Warszawa dynamicznie się rozwija. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to dokument, który może nadać ramy temu rozwojowi. Może też wpłynąć na Twoją bezpośrednią okolicę. Określi, jak będzie można ją urządzić. Wnioski do Studium zbieramy tylko do 9 stycznia 2019 r.

 

Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowej polityce przestrzennej:

  • miasto nie będzie się rozlewało na coraz dalsze peryferie;
  • koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze;
  • miasto stanie się bardziej zwarte, by lepiej wykorzystać zasoby, które już istnieją (np. drogi);
  • mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować po mieście, ponieważ powstanie więcej tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać;
  • zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.

Wypełnij ankietę on-line, za pomocą której zbieramy informacje o przestrzeni Warszawy z Twojej perspektywy (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut).

Wniosek do Studium można złożyć osobiście lub pocztą na adres: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium” (wniosek załączony poniżej). We wniosku należy podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z elektronicznej skrzynki podawczej da się skorzystać tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nowe studium będzie gotowe za około dwa i pół roku. To czas niezbędny na m.in. zrobienie wymaganych analiz, sporządzenie wariantowych koncepcji, uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, a potem projekt Studium będą jeszcze przedmiotem osobnych konsultacji społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją (do pobrania poniżej). Filmiki z prezentacji dostepne są po kliknięciu w obrazki.  

 

 

Rodzina Urbańskich - sprawunki Rodzina Urbańskich - autobusy i tramwaje Rodzina Urbańskich - z psem na spacer
Rodzina Urbańskich - na grzyby Rodzina Urbańskich - droga do pracy