Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla osiedla Słodowiec?

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Paulina Okoń-Górecka, 9 marca 2018 - 08:44


 

Jaki plan miejscowy dla Osiedla Słodowiec? (Bielany) 

19 marca- 18 kwietnia

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

 

 

 

Od 19 marca zapoznaj  się z projektem planu miejscowego

·         na architektura.um.warszawa.pl

·         na wystawie plenerowej, w okolicy ratusza Urzędu Dzielnicy Bielany

·          w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter, Czarna Sala) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

·         z projektantem podczas dyżuru w sobotę 24 marca w godz. 10:00 - 13:00 w e foyer sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany (wejście od ul. Jarzębskiego), oraz we wtorki w godz. 8:00-12:00 i czwartki w godz. 11:30-15:30 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter, Czarna Sala)

 

 Zajrzyj do geoprezentacji

 

Zapraszamy do rozmowy o planie

·         3 kwietnia (wtorek) o godz. 17:00 w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy

 

Możesz złożyć uwagi do planu                                      

·         do 9 maja w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub w postaci elektronicznej  (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP, elektroniczna skrzynka podawcza)