Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek? [AKTUALIZACJA]

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Paulina Okoń-Górecka, 11 lutego 2020 - 11:07


UWAGA

 Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 19 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 13 lipca 2020 r.

W związku z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, odwołane zostały wcześniej zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury projektantów.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) w związku z zakazem zgromadzeń o terminie dyskusji publicznej będziemy informować w kolejnych aktualizacjach.

Więcej informacji wynikających z ogłoszenia stanu epidemicznego na stronie: Urzędu m.st. Warszawy oraz tutaj.

 ______________________

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić

Konsultacje społeczne trwają od 26 lutego do 21 kwietnia 2020 r. [terminy uległy wydłużeniu]

Poznaj projekt planu:

  • tekst i rysunek
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), Marszałkowska 77/79, w sali na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16,  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (22 443 23 37)
  • na wystawie przed Ratuszem Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20

 Porozmawiajmy:

  • na dyskusji 12 marca (czwartek) o godz. 17: 30 w Ratuszu Dzielnicy Targówek [AKTUALIZACJA: Dyskusja publiczna nie odbędzie się. O nowym terminie będziemy informować na bieżąco]
  • na dyżurze z projektantem planu w BAiPP, w środy 4 i 25 marca w godz. 8:00 – 11:00 oraz 11 marca w godz. 13:00 – 16:00 [AKTUALIZACJA: Dyżur projektantów 11 marca został odwołany. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco]
  • na dyżurze z projektantem planu w Ratuszu Dzielnicy Targówek, 18 marca (środa) w godz. 16:00 – 19:00 [AKTUALIZACJA: Dyżur projektantów został odwołany. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco]

 

Możesz też złożyć uwagi do planu. 

Dowiesz się, jak pod tym linkiem lub pod tel. 19 115. Więcej informacji w BIP.

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Pliki do pobrania

1.
(plik: Plakat konsultacyjny - rejon Ratusza Dzielnicy Targówek.pdf, rozmiar pliku: 1.67 MB)
Pobierz