Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I?...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: zhyrcza, 3 marca 2020 - 11:27

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I? [AKTUALIZACJA]


UWAGA

W związku z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, odwołujemy zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury projektantów.

Więcej informacji na stronie: Urzędu m.st. Warszawy oraz tutaj.

 

Konsultacje społeczne 

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi jej charakter i funkcje. 

Poznaj projekt planu

  • tekst i rysunek
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
  • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego "Orzeł" 

 Weź udział w dyskusji

w czwartek 19 marca o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 12, ul. Siennicka 15 [AKTUALIZACJA: Dyskusja publiczna nie odbędzie się. O nowym terminie będziemy informować na bieżąco]

Porozmawiajmy

  • na dyżurach z projektantami plau w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego: 17 marca, 2 i 7 kwietnia w godz. 9 - 11 (sala na parterze) oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe 12, 26 w godz. 15 - 18 (sala na parterze) [AKTUALIZACJA: Dyżury projektantów zostały odwołane. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco]

 Do 29 kwietnia możesz złożyć uwagi do planu.

Dowiesz się, jak na architektura.um.warszawa.pl, warszawa19115.pl lub pod tel. 19 115

Wiecej informacji pod tym linkiem.

 

O rejonie ul. Podskarbińskiej

Teren objęty tym planem miejscowym ma ok. 56 ha. Znajdują się tutaj m.in. stadion lekkoatletyczny z trybunami i korty tenisowe oraz nieczynny tor kolarski „Nowe Dynasy”, a także zabytkowa hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego (wpisana do rejestru zabytków). W zachodniej części terenu zachowały się budynki dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej (później Drukarni Naukowo-Technicznej PAP).

 

Obszar objęty planem w znacznej części jest zagospodarowany. Zabudowa jest wielorodzinna, a między ulicami Siennicką, Chrzanowskiego, Dwernickiego i Wiatraczną – także jednorodzinna.

 

Plan miejscowy powstaje m.in. po to, by zachować istniejące oraz stworzyć nowe przestrzenie publiczne i ogólnodostępne, w tym plac miejski z zielenią przy planowanej stacji metra i tereny sportowo-rekreacyjne.

 

Dawny tor kolarski i zabytkowa hala sportowa
W projekcie planu, który poddajemy konsultacjom,  dawny tor i zabytkowa hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej znajdują się w terenie oznaczonym symbolem A6.US.

 

W projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu pod funkcje sportu, w tym związane z nimi inne usługi lub zieleń. Nakazuje się zachowanie układu przestrzennego i charakterystycznego profilu dawnego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego. Zabytkowy budynek hali sportowej podlega ochronie i należy go wyeksponować w przyszłym zagospodarowaniu terenu m.in. poprzez np. stopniowanie wysokości zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

 

Projekt planu ustala funkcję tego terenu oraz określa główne wytyczne do jego przyszłego zagospodarowania. Przyszłe projekty bardziej szczegółowego urządzenia tego terenu będą pozostawały w zgodzie z zapisami planu. W planie miejscowym wskazano cały teren jako strefę ochrony konserwatorskiej. Wszystkie projekty budowalne będą musiały być uzgadniane w przyszłości z właściwym konserwatorem. W projekcie planu nie jest przesądzona sprawa betonowej konstrukcji dawnego toru kolarskiego. Ochronie podlega układ przestrzenny i profil toru (wał ziemny).

 

 

Konsultacje społeczne trwają od 9 marca do 29 kwietnia 2020

Twoja opinia się liczy!

Plakat informacyjny

Pliki do pobrania

1. Plakat informacyjny - Podskarbińska cz.I
(plik: Plakat informacyjny - rejon ul. Podskarbińskiej cz. I.pdf, rozmiar pliku: 489.75 KB)
Pobierz