Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I?...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: zhyrcza, 3 marca 2020 - 11:27

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I? [AKTUALIZACJA]


 

UWAGA

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782)  termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają przedłużone.

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 22 lipca 2020 r.

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podkarbińskiej  - cz I odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godzinie 17:00. Odbędzie się ona online za pomocą następujących narzędzi:

 • na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.


Czym jest dyskusja publiczna on-line?

 

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

 

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.

 

 

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.


Więcej informacji wynikających z ogłoszenia stanu epidemicznego na stronie: Urzędu m.st. Warszawy oraz tutaj.

Więcj informacji o projekcie planu znajdziesz tutaj.

 

 

  

 • Relację ze spotkania online, w ramach dyżuru projektanta, które odbyło się 12 maja br. znajdą Państwo w aktualnościach. Uczestniczyli w nim projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej

 

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziesz na Facebooku

Obejrzyj zapis spotkania na platformie Youtube

youtube - zapis spotkania - stopklatka

Jeśli chcesz pomóc poinformować swoje sąsiadki i sąsiadów - wydrukuj i powieś na klatce plakat!  


Poznaj projekt planu  

 • tekst i rysunek   
 • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego „Orzeł”  
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16  w sali na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

Jak złożyć uwagę?  

 • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP   lub poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa   
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu. Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu na BIP 
 • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego

 

Twoja opinia się liczy!   

infografika z zasięgiem planu

  

O rejonie ul. Podskarbińskiej

Teren objęty tym planem miejscowym ma ok. 56 ha. Znajdują się tutaj m.in. stadion lekkoatletyczny z trybunami i korty tenisowe oraz nieczynny tor kolarski „Nowe Dynasy”, a także zabytkowa hala sportowa Ośrodka Wychowania Fizycznego Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego (wpisana do rejestru zabytków). W zachodniej części terenu zachowały się budynki dawnych Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej (później Drukarni Naukowo-Technicznej PAP).

Obszar objęty planem w znacznej części jest zagospodarowany. Zabudowa jest wielorodzinna, a między ulicami Siennicką, Chrzanowskiego, Dwernickiego i Wiatraczną – także jednorodzinna.

Plan miejscowy powstaje m.in. po to, by zachować istniejące oraz stworzyć nowe przestrzenie publiczne i ogólnodostępne, w tym plac miejski z zielenią przy planowanej stacji metra i tereny sportowo-rekreacyjne.

Dawny tor kolarski i zabytkowa hala sportowa
W projekcie planu, który poddajemy konsultacjom,  dawny tor i zabytkowa hala sportowa przy ul. Podskarbińskiej znajdują się w terenie oznaczonym symbolem A6.US.

W projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu pod funkcje sportu, w tym związane z nimi inne usługi lub zieleń. Nakazuje się zachowanie układu przestrzennego i charakterystycznego profilu dawnego toru kolarskiego „Nowe Dynasy” Klubu Sportowego „Orzeł” im. Józefa Piłsudskiego. Zabytkowy budynek hali sportowej podlega ochronie i należy go wyeksponować w przyszłym zagospodarowaniu terenu m.in. poprzez np. stopniowanie wysokości zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

Projekt planu ustala funkcję tego terenu oraz określa główne wytyczne do jego przyszłego zagospodarowania. Przyszłe projekty bardziej szczegółowego urządzenia tego terenu będą pozostawały w zgodzie z zapisami planu. W planie miejscowym wskazano cały teren jako strefę ochrony konserwatorskiej. Wszystkie projekty budowalne będą musiały być uzgadniane w przyszłości z właściwym konserwatorem. W projekcie planu nie jest przesądzona sprawa betonowej konstrukcji dawnego toru kolarskiego. Ochronie podlega układ przestrzenny i profil toru (wał ziemny).

 

Pliki do pobrania

1. Plakat informacyjny - Podskarbińska cz. I - spotkanie online
(plik: mpzp_podskarbinska_A4_selfprint (1).pdf, rozmiar pliku: 203.37 KB)
Pobierz
2. Prezentacja pokazująca przebieg procedury planistycznej projektu mpzp rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I
(plik: Prezentacja_Podskarbińska_procedura.pdf, rozmiar pliku: 665.13 KB)
Pobierz
3. Prezentacja przedstawiająca zapisy projektu planu
(plik: Prezentacja_Podskarbińska_projekt_planu.pdf, rozmiar pliku: 8.13 MB)
Pobierz