Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Kalendarz terminów związanych z trwającymi procedurami opracowywania...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Wydział Planowania Miejscowego, 17 stycznia 2014 - 15:06

Kalendarz terminów związanych z trwającymi procedurami opracowywania planów miejscowych


Obecnie trwa kilka wyłożeń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. Równocześnie wyznaczono kilka terminów do składania wniosków do planów nowo opracowywanych. Przypominamy, że bieżące informacje o terminach związanych z procedurami planistycznymi znaleźć można w Kalendarzu dostępnym w naszym serwisie oraz w ogłoszeniach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji o planach miejscowych znaleźć można pod adresem http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe.