Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Kolorystyka

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: anowacki, 29 listopada 2011 - 12:25


Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej opiniuje projekty kolorystyk elewacji budynków na wniosek Wydziałów Architektury i Budownictwa dla Dzielnic lub administratorów czy zarządców nieruchomości.

Nie wszystkie Dzielnice korzystają z możliwości pozyskania opinii Wydziału Estetyki. Należy podkreślić, że odpowiedzialność za jakość estetyczną projektów elewacji spoczywa w ogromnej mierze na projektancie i zamawiających te projekty właścicielach budynków. Opinie WEPP dotyczące kolorystyk wydawane są w oparciu o projekty przedstawiane przez posiadających stosowne uprawnienia projektantów i w ramach tych projektów sugerowane są ewentualne korekty rozwiązań kolorystycznych.

W obecnie uchwalanych planach miejscowych znajdują się zapisy, mające na celu szersze uregulowanie kwestii związanych z kolorystyką budynków. Żadne przepisy operujące na pewnym poziomie ogólności, nie wyeliminują jednak całkowicie, rozwiązań o niskiej jakości estetycznej.
 
Zapisy te opierają się na modelu NCS (Natural Colour System) jest to system opisu barwy polegający na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci, czerwieni, błękitu i zieleni oraz stopnia sczernienia i chromatyczności. Dwie pierwsze cyfry z numerycznego zapisu barwy świadczą o procentowej zawartości czerni, a dwie kolejne o stopniu chromatyczności, również wyrażonym w procentach. Końcowa część zapisu podaje odcień barwy przez określenie podobieństwa do odpowiednich kolorów podstawowych: żółci – Y, czerwieni – R, błękitu – B i zieleni – G, lub N  w przypadku kolorów achromatycznych. W planach miejscowych wygląda to następująco:

 

Na powierzchniach tynkowanych i wykonanych z betonu barwionego obowiązuje stosowanie kolorów wg systemu NCS o odcieniach posiadających  do 20% domieszki czerni oraz nie przekraczające 20% chromatyczności barwy. Dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonych przedziałów wyłącznie na fragmentach ścian budynku, nie przekraczających 10% powierzchni danej elewacji.

Obowiązek określania kolorów w oparciu o ww. system nie dotyczy materiałów elewacyjnych w kolorach dla nich naturalnych – np. aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, ceramiki, kamienia.