Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Komunikat o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: zhyrcza, 13 marca 2020 - 12:22

Komunikat o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu niektórych projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Szanowni Państwo!

W wyniku odwołania dyskusji publicznych oraz zawieszenia dyżurów z projektantami niektórych procedur planistycznych, informujemy o wydłużeniu terminów wyłożenia do publicznego wglądu poniższych projektów planów miejscowych:

  • rejonu Ratusza Dzielnicy Targówek

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 27 kwietnia 2020 r.

O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym obwieszczeniu.

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 21 maja 2020 r.

Informacja o odwołaniu dyskusji i dyżurów znajduje się pod tym linkiem

Informacja o wydłużeniu terminu wyłożenia znajduje się pod tym linkiem (BIP m.st. Warszawy)

  • obszaru Sielc - część I

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 24 kwietnia 2020 r.

O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 15 maja 2020 r.

Informacja o odwołaniu dyskusji i dyżurów znajduje się pod tym linkiem

Informacja o wydłużeniu terminu wyłożenia znajduje się pod tym linkiem (BIP m.st. Warszawy)

  • obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 4 maja 2020 r.

O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 26 maja 2020 r.

Informacja o odwołaniu dyskusji i dyżurów znajduje się pod tym linkiem.

Informacja o wydłużeniu terminu wyłożenia znajduje się pod tym linkiem (BIP m.st. Warszawy)

  • rejonu ulicy Podskarbińskiej - część I

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 8 maja 2020 r.

O terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym obwieszczeniu.

Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 1 czerwca 2020 r.

Informacja o odwołaniu dyskusji i dyżurów znajduje się pod tym linkiem

Informacja o wydłużeniu terminu wyłożenia znajduje się pod tym linkiem (BIP m.st. Warszawy)

Pliki do pobrania

1. Pismo w sprawie odwołania zaplanowanych dyskusji publicznych i dyżurów z projektantami
(plik: Pismo w sprawie odwołania zaplanowanych dyskusji publicznych i dyżurów z projektantami (konsultacje społeczne do planów miejscowych).pdf, rozmiar pliku: 349.43 KB)
Pobierz