Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Komunikat o zawieszeniu terminów wyłożenia planów miejscowych

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan, 27 kwietnia 2020 - 15:15


Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z art. 15zzs. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w  trwających procedurach planistycznych,  terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych), uległy zawieszeniu, do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgłoszona w tym stanie uwaga jest skuteczna. Po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów zostanie wznowiony, a ich długość zostanie podana w ogłoszeniach.

W związku z powyższym uległy zawieszeniu terminy wyłożeń następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o nowych terminach.
Informacje będą dostępne na stronie http://architektura.um.warszawa.pl/