Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

KONKURS CHMIELNA - Komunikat

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 15 marca 2021 - 17:23, Tomasz Pniewski

Zamawiający wydłużył termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 19 marca 2021, do godziny 16.00.


Jednocześnie informujemy, że Zamawiający na Stronie i Platformie konkursu zamieścił nową wersję Regulaminu, uwzględniającą zmianę ww. terminu, zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania uczestników, oraz korektę numeracji w punkcie 3 Rozdziału I oraz punkcie 7.4 Rozdziału III.