Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Konkurs na nabór partnerów do promocji architektury oraz edukacji...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan, 21 lutego 2020 - 17:22

Konkurs na nabór partnerów do promocji architektury oraz edukacji architektonicznej w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnerów w celu współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego przy organizacji inicjatyw istotnych dla realizacji celów i zadań m.st. Warszawy w zakresie promocji architektury oraz edukacji architektonicznej w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury w roku 2020. 

W ramach promocji architektury warszawskiej oraz edukacji architektonicznej w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury angażujemy się w przedsięwzięcia i wydarzenia o charakterze edukacyjnym oraz popularyzatorskim, przy których współpracują z nami podmioty zewnętrzne: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, etc. Niniejszy konkurs ma na celu poszerzenie spektrum tych działań.

Zachęcamy do składania wniosków z propozycją współpracy w powyższym zakresie, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Żeby wziąć udział w naszym konkursie na partnerów, należy zapoznać się  z regulaminem, pobrać i wypełnić:

  1. Wniosek o współpracę;
  2. Oświadczenie nr 1;
  3. Oświadczenie nr 2

Dodatkowe dokumenty do wglądu:

  1. Karta oceny;
  2. Kryteria

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną w formie skanu do Zodiaku Warszawskiego Pawilonu Architektury na adres email:  kontakt@pawilonzodiak.pl oraz Sekretariatu Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres email:   Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają: 

  • Wojciech Kacperski tel. 22 443 23 08
  • Anna Brzezińska-Czerska tel. 509654481


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1445 z poźn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm.)

Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu (pdf)
(plik: Regulamin konkursu_.pdf, rozmiar pliku: 2.56 MB)
Pobierz
2. Regulamin konkursu (docx)
(plik: Regulamin konkursu.docx, rozmiar pliku: 26.3 KB)
Pobierz
3. załącznik nr 1 - kryteria oceny formalnej (docx)
(plik: zał nr 1_kryteria oceny formalnej i merytorycznej.docx, rozmiar pliku: 16.54 KB)
Pobierz
4. załącznik nr 2 - wniosek o współpracę (docx)
(plik: zał nr 2_wniosek o wspolprace_wzor.docx, rozmiar pliku: 20.95 KB)
Pobierz
5. załącznik nr 3 - oświadczenie 1 (docx)
(plik: zał.3_OŚWIADCZENIE 1.docx, rozmiar pliku: 13.23 KB)
Pobierz
6. załącznik nr 4 - oświadczenie 2 (docx)
(plik: zał.4_OŚWIADCZENIE 2.docx, rozmiar pliku: 15 KB)
Pobierz
7. załącznik nr 5 - karta oceny (docx)
(plik: zał.5_karta oceny.docx, rozmiar pliku: 14.65 KB)
Pobierz