Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

KONKURS - plac Narutowicza - MODEL 3D

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 15 lutego 2013 - 09:39


Organizator konkursu informuje o udostępnieniu modelu 3D pl. Narutowicza.
Plik DWG zawierający model został umieszczony na serwerze.
Proszę skorzystać z adresu serwera, loginu oraz hasła przesłanego w Zaproszeniu.