Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

KONKURS - plac Narutowicza - Odpowiedzi na pytania

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 22 lutego 2013 - 16:29


Organizator konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie informuje, że na stronie konkursowej
http://www.architektura.um.warszawa.pl/placnarutowicza

pojawiły się odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu.  

 

Jednocześnie, Organizator powiadamia, że zamieścił na serwerze:

http://konkurs.um.warszawa.pl/Konkurs/

dwa pliki (metro01.pdf, metro02.pdf) stanowiące załączniki graficzne do „Studium technicznego III linii metra...” przedstawiające koncepcję przebiegu III linii metra oraz zlokalizowania stacji, wyjść i czerpni na obszarze placu Narutowicza.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania załączników graficznych znajdziecie Państwo w załączonym pliku (odpowiedzi na pytania).