Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Lokalne Standardy Urbanistyczne

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan, 13 września 2018 - 14:53


Lokalne standardy urbanistyczne

 

30 sierpnia warszawscy radni przyjęli lokalne standardy urbanistyczne na terenie stolicy. To kluczowy krok w kierunku ograniczenia negatywnych skutków ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Standardy te dotyczą przede wszystkim wysokości obiektów, dostępności szkół i przedszkoli, dostępu do infrastruktury, odległości od obiektów publicznych czy zieleni, standardów parkingowych, etc. Przyjęta przez Radę Warszawy uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i jako akt prawa miejscowego będzie bezwzględnie wiążąca dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców i pomoże chronić miasto przed konsekwencjami niekontrolowanej zabudowy, nieuwzględniającej warszawskiej tożsamości i potrzeb mieszkańców.

 

Więcej informacji na ten temat tutaj