Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Meble miejskie

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Gamdzyk, 2 lipca 2012 - 10:49


Miasto stołeczne Warszawa jest bardzo zainteresowane promocją dobrych wzorców oraz promocją miasta poprzez dobre wzorce elementów wyposażenia przestrzeni publicznej. Dbałość o wyposażanie przestrzeni publicznej w detale wysokiej jakości, jak np. obiekty małej architektury, owocuje poprawiającym się wizerunkiem miasta.

Mała architektura w przestrzeni podlegającej opiece konserwatora zabytków nawiązuje stylistycznie do wzorców historycznych. Warszawa ma na przykład dobrze utrwalony w świadomości wzór latarni – pastorałki, który po uzupełnieniu w także stylizowane, ale technologicznie bardzo nowoczesne oprawy oświetleniowe jest chętnie stosowany. Od wielu lat stosowany jest także stylizowany wzór słupka blokującego z emblematem syrenki. Dwa lata temu wzór ten został ulepszony (słupek został nieznacznie obniżony – w granicach dopuszczanych przez przepisy), tak aby miał lepsze proporcje. Miasto ma prawa autorskie do tego projektu.

Oprócz wzorców historycznych do miejskiej przestrzeni wprowadzane są obiekty niejako „z drugiego bieguna” – o nowoczesnej, lekkiej, dynamicznej formie, nadającej otoczeniu energii i zachęcającej do wytyczenia nowych horyzontów. Takie właśnie meble miejskie zostały zaprojektowane i wykonane dla Krakowskiego Przedmieścia, które po rewitalizacji zostało salonem Warszawy. Krakowskie Przedmieście jest wprawdzie zabytkiem i podlega ochronie Konserwatora, jednak uznaliśmy, że szczególną wartością będzie umeblowanie współczesne: nie udające niczego i dalekie od sztucznej historyzującej scenografii. Został opracowany spójny katalog wszystkich elementów wyposażenia, a większość projektów sporządziła renomowana pracownia (Towarzystwo Projektowe s.c.), ceniona również za opracowanie Miejskiego Sytemu Informacji w Warszawie.

Unikalne projekty mebli miejskich, opracowane specjalnie dla Warszawy, z jednej strony pozwalają świadomie kreować wizerunek miasta, z drugiej zaś  -poprzez dysponowanie prawami autorskimi do projektów -  utrzymać w procesie zamówień publicznych kontrolę nad formą i jakością obiektów małej architektury. Jeżeli zatem nie tworzymy bazy projektów, do których mamy prawa autorskie, narażamy się na efekt przypadkowości. Gdy bowiem miasto decyduje się na korzystanie z projektów seryjnych, wpisuje się w specyfikacjach przetargowych formułę: „takie, jak”, podając przykłady ze wzornika, ale ostatecznie o wyniku decyduje cena wyrobu, zwykle skorelowana z jego jakością.

W Warszawie funkcjonują następujące obiekty, zaprojektowane na wyłączność miasta:

 • betonowe kosze na śmieci;
 • metalowe kosze na śmieci na przystankach tramwajowych;
 • betonowe donice na zieleń;
 • słupki historyczne z syrenką (wzór 2007);
 • słupki współczesne (wzór 2013),
 • stojaki rowerowe.

Kosz betonowyKosz wiszącyBetonowe donice na zieleńSłupki historyczny i nowoczesnySłupek współczesnyStojak rowerowy 

Obiekty te tworzą w miarę spójne linie wzornicze, mogą być stosowane w całym mieście (z dedykowaniem tych „syrenkowych” na obszary historyczne).
 
Meble zaprojektowane dla Krakowskiego Przedmieścia są i będą stosowane na Trakcie Królewskim, czyli także na Nowym Świecie, w Alejach Ujazdowskich i na Belwederskiej:

 • metalowe kosze na śmieci 
 • metalowe i kamienne donice na zieleń 
 • stojaki rowerowe
 • kioski
 • słupy ogłoszeniowe
 • wiaty przystankowe

Donice metaloweŁawkaSłupUmeblowanieWiata

Wkrótce pojawi się również nowy wzór wiaty i pozostałych elementów wyposażenia Przystanku Komunikacji Miejskiej (projekt został wyłoniony w konkursie, obecnie przygotowywane jest postępowanie mające na celu udzielenie koncesji , w którym koncesjonariusz będzie zobowiązany zrealizować projekt, a wynagrodzeniem będą przychody z umieszczania reklam na przystankach). Projekt został wybrany w konkursie zorganizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawę. W skład projektu wchodzą m.in. następujące elementy:

 • Wiaty przystankowe w kilku długościach i szerokościach
 • Ławki
 • Słupki przystankowe z oznakowaniem
 • Stojaki rowerowe
 • Kosze na śmieci,
 • Skrzynie na piasek z solą

Kosz na smieci metalŁawkaNowa wiataOgrodzenie segmentoweSkrzynia na piasekSłupek przystankowySłupek przystankowy tymczasowyStojak rowerowy

W parkach historycznych stosowane są ławki o wzorze tzw. warszawskim, znanym z ikonografii przedwojennej. W nowych parkach (głównie w dzielnicach pozaśródmiejskich) stosowane są elementy wyposażenia proponowane przez projektantów, decydujące jednocześnie o indywidualizowaniu tych przestrzeni.
 
Podsumowując można stwierdzić, że Warszawa ma cały szereg wzorów mebli zamówionych na własny użytek. Meble te tworzą katalog, jednakże katalog ten nie ma sformalizowanego charakteru (nie był przedmiotem zatwierdzenia w formie zarządzenia prezydenta, nie ma również charakteru zamkniętego), ponieważ dotychczas nie było to potrzebne.

Zamawianiem projektów i nadzorem nad ich wdrażaniem zajmuje się Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej, wchodzący w skład Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Pliki do pobrania

1. Wytyczne dla kiosków handlowych o powierzchni do 15m2
(plik: Wytyczne dla kioskow zaakceptowane.pdf, rozmiar pliku: 1.15 MB)
Pobierz
2. Wytyczne przestrzenne dotyczące toalet publicznych w Warszawie
(plik: Wytyczne przestrzenne dotyczace toalet publicznych w Warszawie.pdf, rozmiar pliku: 36.48 KB)
Pobierz