Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Modyfikacja treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 23 kwietnia 2013 - 14:20

Modyfikacja treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie.


Organizator konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie informuje, że w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w Art. 17 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nastąpiła zmiana osoby pełniącej funkcje Kierownika Zamawiającego. 
Obecnie funkcję Kierownika Zamawiającego pełni Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Michał Olszewski.

 

Organizator konkursu informuje, że w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w Art. 17 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ze składu sądu konkursowego zostały wyłączone następujące osoby:

Jolanta Latała

Marcin Zabłocki

Maciej Miłobędzki

 

Jednocześnie Kierownik Zamawiającego powołał do składu sądu:

Ewa Grochowska

Andrzej Nasfeter

Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu
(plik: Regulamin_konkursu_pl_Narutowicza_2013.pdf, rozmiar pliku: 2.78 MB)
Pobierz