Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Modyfikacja wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej - planowana...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: zhyrcza, 3 marca 2020 - 12:20

Modyfikacja wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej - planowana inwestycja przy alei Wilanowskiej 196


Do Urzędu m.st. Warszawy trafiła modyfikacja wniosku w ramach specustawy mieszkaniowej. Wniosek opublikowano 2.03.2020 r. Inwestycja proponowana jest na Mokotowie przy al. Wilanowskiej 196.

Modyfikacje wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy al. Wilanowskiej 196 złożyła spółka Greenfields.

Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, nazywanej Lex Deweloper, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.

Planowana inwestycja mieszkaniowa składa się z sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi lub handlowymi w części parteru, garażem podziemnym niezbędną infrastrukturą oraz ogólnodostępnym terenem zielonym na działkach ewidencyjnych: cz. 18/4, 18/5, 18/6, 18/11, 22, 23 z obrębu 1-02-37 oraz cz. 6 z obrębu 1-02-38, oraz inwestycji towarzyszącej  na działkach 16/2, 17/1, 18/3, cz. 18/4, cz. 20/2 ob. 1-02-37 oraz cz. 2/2, cz. 3, cz. 4, cz. 5, cz. 6, cz. 29/1 ob. 1-02-38 położonych przy Al. Wilanowskiej 196 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów.

Wstępna liczba mieszkań została określona na 90 - 128 dla 254 - 290 mieszkańców.

Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie Mokotowa planuje rozwój zabudowy, o przewadze zabudowy jednorodzinnej i wysokości do 12 metrów.

Dla obszaru i otoczenia planowanej inwestycji obowiązują też szczegółowe regulacje zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu pod Skocznią – część I, uchwalonym 23 października 2008 r. Ustalają one zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną o maksymalnej wysokości 11 metrów oraz tereny usług sportu, kultury, oświaty, zdrowia, obiektów sakralnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej również o maksymalnej wysokości 11 metrów.

Grafika


Czego dotyczy modyfikacja wniosku złożonego 16.12.2019? 

Modyfikacja dotyczy zmniejszenia długości elewacji poszczególnych budynków, przy czym powierzchnia zabudowy pozostaje na poziomie ok. 30%. Tym samym zmianie uległ układ urbanistyczny projektowanej zabudowy. Dodatkowo zastosowano inny system platform, umożliwiający parkowanie na trzech poziomach oraz ograniczono liczbę miejsc gromadzenia odpadów. Pod tym linkiem możesz zapoznać się z wnioskiem o lokalizację inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej, który złożono 16.12.2019 r.

Jak zgłosić uwagi?

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 23.03.2020 w jednej z form:

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania PrzestrzennegoUrzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79) 
  • przez ePUAP lub 
  • w formie poświadczonej podpisem elektronicznyme-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

 Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>

 

 

Pliki do pobrania

1. Modyfikacja wniosku z dnia 19.02.2020(Greenfields)
(plik: Modyfikacja wniosku (Greenfields).pdf, rozmiar pliku: 140.21 KB)
Pobierz