Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

M.p.z.p. dla os. Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów -...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz, 19 stycznia 2018 - 10:24

M.p.z.p. dla os. Radość po zachodniej stronie ulicy Patriotów - część II (Wawer) - ponowne wyłożenie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.