Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

M.p.z.p. rejonu ulic Wolskiej i Płockiej (Wola) - ponowne wyłożenie

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan, 11 czerwca 2018 - 10:40

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.