Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

O projekcie Grow with Warsaw

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan,

 

GROW WITH WARSAW to cykl spotkań warsztatowych dla inwestorów nieruchomości. Ma on na celu zaprezentowanie polityki przestrzennej Warszawy oraz wypracowanie - poprzez otwarty dialog - propozycji rozwiązań systemowych, które będą wskazówkami do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, kształtującego politykę przestrzenną miasta. 

Organizatorem przedsięwzięcia Grow with Warsaw są: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Partnerem projektu jest Urban Land Institute Poland, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie i organizację warsztatów oraz moderację dyskusji.

 

W ramach GROW WITH WARSAW odbędzie się, w 2017 i 2018 roku, sześć spotkań. Każde będzie poświęcone innemu sektorowi rynku nieruchomości. Uczestnicy będą rozmawiać o:

 

1.    rozwoju rynku handlu i usług

2.    możliwościach rewitalizacji różnych części miasta 

3.    rozwoju nieruchomości wielofunkcyjnych, w tym zmianie charakteru miejsca pracy

4.    przestrzeniach publicznych i zielonej infrastrukturze   

5.    rozwoju rynku mieszkaniowego 

6.    rozwoju gospodarczym miasta.           

 Pierwsze spotkanie odbyło się 13 grudnia 2017, a kolejne odbędą się w dwumiesięcznych odstępach w 2018 r..

 

Pliki do pobrania

1. Harmonogram
(plik: Grow with Warsaw_harmonogram spotkań.pdf, rozmiar pliku: 89.02 KB)
Pobierz