Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Opracowania planistyczne z lat 1992 i 2001: Miejscowy plan ogólny...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz, 11 lipca 2013 - 09:35

Opracowania planistyczne z lat 1992 i 2001: Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, Plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów...