Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy - etap wyłożenia i konsultacji...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan, 19 października 2018 - 17:09

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy - etap wyłożenia i konsultacji społecznych


26 października rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych projektu warszawskiej uchwały krajobrazowej – dokumentu, który pozwoli uporządkować przestrzeń naszego miasta.

 

Na przełomie czerwca i lipca 2017 roku projekt uchwały krajobrazowej został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Raport z tych konsultacji oraz wszystkie materiały towarzyszące znajdują się na stronie poświęconej temu procesowi >>> Od czasu tych konsultacji dokument został szczegółowo przeanalizowany w oparciu o zgłoszone uwagi.

 

Teraz odbędzie się następny etap konsultacji, tym razem w związku z ustawowym obowiązkiem wyłożenia projektu do publicznego wglądu – przewidzianym artykułem 37b, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

W ramach tych konsultacji możliwe będzie ponowne składanie uwag do projektu uchwały – na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku pisemnego składania uwag należy wypełnić formularz (dostępny na dole strony). Przy składaniu uwag za pomocą poczty elektronicznej prosimy o wskazanie zapisów, do których odnosić się będą konkretne komentarze lub uwagi. Możliwe jest również przesyłanie wypełnionych formularzy pocztą elektroniczną.

 

 

Konsultacje społeczne trwają od 26 października do 3 grudnia 2018 roku

Zobacz przewodnik po projekcie uchwały i prezentację on-line

 

 

 

Po zakończeniu konsultacji projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej zostanie przeanalizowany pod kątem zgłoszonych uwag, a później trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

 

Zobacz projekt uchwały i zgłoś uwagi: 

projekt uchwały >>>

załącznik 1 - opis granic obszarów >>>
załącznik 2 - wzór słupów ogłoszeniowo-reklamowych >>> 
załącznik 3 - rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnionych uwag >>> 
załącznik graficzny 1 - o reklamach >>> 
załącznik graficzny 2 - o małej architekturze i ogrodzeniach >>> 

wzór formularza do składania uwag >>> 

_______________________________________

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

  • przyjdź na debatę o projekcie uchwały – we wtorek 6 listopada, o godzinie 18:00

   w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 (sala Kasyno)

  • odwiedź punkt konsultacyjny w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

       • we wtorek 30 października, między 16:00 a 19:00

       • w środę 14 listopada, miedzy 16:00 a 19:00

  • od 26 października możesz pobrać i wypełnić formularz do składania uwag, który możesz następnie przekazać w punkcie konsultacyjnym, wysłać pocztą na adres Biura Architektury lub mailem na krajobrazowa@um.warszawa.pl 

Pliki do pobrania

1. tekst projektu uchwały
(plik: Uchwala krajobrazowa-projekt-tekst-2018_09_07.pdf, rozmiar pliku: 443.38 KB)
Pobierz
2. załącznik 1 - opis granic obszarów
(plik: Uchwala krajobrazowa-projekt-zalacznik 1-2018_09_07.pdf, rozmiar pliku: 528.88 KB)
Pobierz
3. załącznik 2 - wzór słupów ogłoszeniowo-reklamowych
(plik: Uchwala krajobrazowa-uzgodnienie-zalacznik2-2018_09_07.pdf, rozmiar pliku: 440.29 KB)
Pobierz
4. załącznik 3 - rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnionych uwag
(plik: Uchwala krajobrazowa-uzgodnienie-zalacznik3-2018_09_07.pdf, rozmiar pliku: 234.16 KB)
Pobierz
5. załącznik graficzny 1 - o reklamach
(plik: BIP_Uchwala krajobrazowa-projekt-zalacznik_graficzny1-2018_09_07.pdf, rozmiar pliku: 6.74 MB)
Pobierz
6. załącznik graficzny 2 - o małej architekturze
(plik: BIP_Uchwala krajobrazowa-projekt-zalacznik_graficzny2-2018_09_07.pdf, rozmiar pliku: 6.85 MB)
Pobierz
7. Składanie uwag do projektu - formularz
(plik: uwagi do projektu uchwały krajobrazowej wzór fomularza.pdf, rozmiar pliku: 50.1 KB)
Pobierz
8. plakat
(plik: konsultacje_uchwala_krajobrazowa_v2.pdf, rozmiar pliku: 4.45 MB)
Pobierz
9.
(plik: BAIPP_uk_broszura_v7.pdf, rozmiar pliku: 385.8 KB)
Pobierz