Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Zaproszenie do złożenia prac konkursowych (konkurs - Plac 5 Rogów)

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 19 lipca 2016 - 10:43, Tomasz Pniewski

Organizator konkursu informuje, że zakończono weryfikację Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Po wezwaniu Uczestników do uzupełnień i wyjaśnień, do konkursu zakwalifikowano wszystkich Uczestników, którzy złożyli Wnioski w terminie.
Zaproszenia do złożenia prac konkursowych zostały wysłane drogą mailową na adres podany we Wniosku.
Jeżeli ktoś z Uczestników nie otrzymał Zaproszenia proszę o kontakt mailowy z Organizatorem: konkursy@um.warszawa.pl