Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Handlowe ulice Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Konrad Małkowski, 20 grudnia 2018 - 11:58


W sierpniu 2018 roku na zlecenie Biura Architektury wykonano opracowanie Badanie uwarunkowań i potencjału ulic handlowych w centralnym obszarze Warszawy oraz wstępna koncepcja rozwoju wybranych ulic handlowych w centrum Warszawy. Jego celem było wskazanie miejsc o największym potencjale do wykreowania nowych lokalizacji zakupowych oraz zwiększenie ich atrakcyjności dla najemców i klientów, tak by mogły być alternatywą dla galerii handlowych. 

Opracowanie zawiera m.in. 

  • Analizę potencjału handlowego poszczególnych obszarów centrum Warszawy,
  • Badania ilościowe i jakościowe przedstawicieli sieci handlowych w odniesieniu do ulic handlowych w ogóle oraz do wskazanego obszaru pilotażowego,
  • Badanie preferencji mieszkańców Warszawy odnośnie zmian w wyznaczonym obszarze pilotażowym,
  • Badanie potoków pieszych w obszarze pilotażowym oraz badanie aktywności pieszych użytkowników wyznaczonego obszaru,
  • Wstępną koncepcję handlową wybranego obszaru wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian natury urbanistycznej oraz zmian w polityce lokalowej m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

1. Badanie uwarunkowań i potencjału ulic handlowych w centralnym obszarze Warszawy (wersja polska - Polish version)
(plik: JLL - Badanie uwarunkowań i potencjału ulic handlowych.pdf, rozmiar pliku: 21.7 MB)
Pobierz
2. The potential of Warsaw's retail high streets (English version - wersja angielska)
(plik: JLL - The potential of Warsaw's retail high streets - Summary.pdf, rozmiar pliku: 4.31 MB)
Pobierz
3. Badanie ilościowe sieci handlowych
(plik: Wyniki badań ilościowych.pdf, rozmiar pliku: 1.13 MB)
Pobierz