Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wydawnictwa

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: aswital,

 

Magazyn urbanistyczno-architektoniczny "Krajobraz Warszawski" ukazuje się od 1994 r. Początkowo wydawany jako dodatek urbanistyczno-architektoniczny do stołecznego dwutygodnika "Ratusz", szybko jednak zaczął funkcjonować jako odrębne wydawnictwo. Obecnie magazyn wydaje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we współpracy z innymi jednostkami Urzędu m.st. Warszawy (m.in. z Biurem Drogownictwa i Komunikacji czy Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków). Dotychczas ukazało się 150 numerów pisma w nakładzie 1000 egzemplarzy. Numery są przekazywane zainteresowanym bezpłatnie, a obecnie, wraz z uruchomieniem serwisu architektura.um.warszawa.pl, wszystkie dotychczas wydane numery zostały umieszczone w Internecie.

Wydawnictwo od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wszystkich, którym bliskie są sprawy urbanistyki i architektury Warszawy. Podkreślić też należy, że Krajobraz Warszawski jest jedynym wychodzącym nieprzerwanie pismem Urzędu m.st. Warszawy dokumentującym działalność władz miasta w dziedzinie urbanistyki i architektury, prezentującym wyników konkursów i promującym dobre rozwiązania przestrzenne.

 

Archiwalne i najnowsze numery "Krajobrazu Warszawskiego":

Krajobraz Warszawski - okładki pierwszych 100 numerów 

 

Prezentujemy także wydawnictwa o architekturze i rozwoju miasta stołecznego Warszawy