Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Alicja Korzybska, 21 stycznia 2020 - 10:04


Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i ustalił zasady jej działania na nową, dwuletnią kadencję. Wykonanie zarządzenia nr 40/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku, powierzono Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marlenie Happach. 

Na podstawie zarządzenia nr 45/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku w skład Komisji weszły 44 osoby – specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki.

Komisja została podzielona na 2 zespoły: zespół roboczy  i zespół ekspertów  

Komisja opiniuje koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m.st. Warszawy, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych, złożone w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przewodniczącym Komisji został pan Tomasz Majda, a Wiceprzewodniczącym pan Maciej Czeredys.

Posiedzenia Komisji odbywają się poprzez spotkania zespołu roboczego, przy ewentualnym udziale wskazanych członków zespołu ekspertów. 

 

W dniu 17 stycznia 2020 r.  Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rozpoczęła pracę w nowej kadencji (2020-2022).

 

Poniżej linki do działań Komisji w poszczególnych kadencjach: