Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna kadencji 2016-2019

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Alicja Korzybska , 15 grudnia 2016 - 15:45


 

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i ustaliła zasady jej działania na nową, trzyletnią kadencję. Wykonanie zarządzenia nr 1541/2016 z dnia 13 października 2016 roku, powierzono Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marlenie Happach. Jednocześnie straciły swą moc zarządzenia z 2013 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i jej członków.

Na podstawie zarządzenia nr 1707/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w skład Komisji weszło 36 osób – specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki i ochrony środowiska.

Komisja została podzielona na 2 zespoły:

 • zespół roboczy – 12 osób:
  1. Andrzej Chołdzyński
  2. Maciej Czeredys
  3. Zbigniew Garbowski
  4. Jan Kempa
  5. Hanna Kowińska
  6. Jolanta Przygońska
  7. Dorota Rudawa
  8. Magdalena Staniszkis
  9. Bolesław Stelmach
  10. Robert Szumielewicz
  11. Zygmunt Użdalewicz
  12. Patryk Zaremba
 • zespół ekspertów – 24 osoby:
  1. Grzegorz Buczek
  2. Jan Chmielewski
  3. Grzegorz Chojnacki
  4. Krzysztof Domaradzki
  5. Mirosław Gajdak
  6. Paweł Jaworski
  7. Ewa Klimkowska-Sul
  8. Robert Kuźmiczuk
  9. Tomasz Majda
  10. Małgorzata Mirecka
  11. Diana Polkowska
  12. Wincenty Rutkiewicz
  13. Katarzyna Sadowy
  14. Dorota Sawicka
  15. Marek Sawicki
  16. Małgorzata Sikorska
  17. Izabela Sobierajska
  18. Krystyna Solarek
  19. Małgorzata Sprawka
  20. Anna Szwykowska
  21. Paweł Trębacz
  22. Magdalena Wrzesień
  23. Krzysztof Zgierski
  24. Krystyna Zielińska

Komisję reprezentują przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani ze swojego grona przez zespół roboczy.

Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji. Członek zespołu ekspertów otrzymuje wynagrodzenie po wykonaniu analizy założeń aktu planistycznego na różnym etapie procedowania (koncepcji, projektu, jednostkowej zmiany mpzp). Podstawą do wypłaty wynagrodzenia dla członka zespołu roboczego jest zestawienie comiesięcznej listy obecności na posiedzeniach.

Posiedzenia Komisji nie mają charakteru publicznego, a przebieg posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ma charakter poufny.

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu m.st. Warszawy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu urbanistyki i architektury.

Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Komisji, ustala Prezydent m.st. Warszawy, a zmiany w regulaminie wymagają jego zarządzenia.

 

Kadencja 2016–2019

W dniu 14 grudnia 2016 roku Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rozpoczęła prace w nowej kadencji (2016-2019). Podczas spotkania, zgodnie z regulaminem Komisji, dokonano wyboru na stanowiska Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z grona zespołu roboczego. Przewodniczącą Komisji została Jolanta Przygońska, a wiceprzewodniczącym – Jan Kempa.

 

 

Dnia 20 listopada 2019 r. Miejska Komisja Urbanistyczn-Architektoniczna zakończyła pracę w kadencji 2016-2019. 

 

Pliki do pobrania

1. Protokół z posiedzenia MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu pl. Narutowicza z dnia 11-01-2017
(plik: AM-RK.6722.1.2017.MOL-protokół_2017_01_11.doc.pdf, rozmiar pliku: 4.9 MB)
Pobierz
2. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu pl. Narutowicza przyjęte dnia 25-01-2017
(plik: AM-RK.6722.2.2017.AKO-stanowisko-pl. Narutowicza.pdf, rozmiar pliku: 679.02 KB)
Pobierz
3. Protokół z posiedzenia MKUA nt. projektu mpzp rejonu ul. Burakowskiej z dnia 18-01-2017
(plik: AM-RK.6722.3.2017.MOL-protokół_2017_01_18.pdf, rozmiar pliku: 4.01 MB)
Pobierz
4. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu ul. Burakowskiej przyjęta dnia 15-02-2017
(plik: AM-RK.6722.5.2017.AKO-opinia-ul. Burakowska.pdf, rozmiar pliku: 581.08 KB)
Pobierz
5. Protokół z posiedzenia MKUA nt. projektu mpzp Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie z dnia 25-01-2017
(plik: AM-RK.6722.4.2017.MOL-protokół_2017_01_25.pdf, rozmiar pliku: 3.41 MB)
Pobierz
6. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie przyjęta dnia 15-02-2017
(plik: AM-RK.6722.6.2017.AKO-opinia-Wierzbno w rejonie ul. F. Joliot-Curie.pdf, rozmiar pliku: 518.32 KB)
Pobierz
7. Protokół z posiedzenia MKUA nt. proj. mpzp nier. przy ul. Drewnianej 10/16 oraz proj. mpzp rej. Cm. Powstańców W-wy z 15-02-2017
(plik: AM-RK.6722.8.2017.MOL-protokół_2017_02_15.pdf, rozmiar pliku: 4.81 MB)
Pobierz
8. Opinia MKUA nt. projektu mpzp nieruchomości przy ul. Drewnianej 10/16 przyjęta dnia 22-02-2017
(plik: AM-RK.6722.7.2017.AKO-opinia-nieruchomość Drewniana 10-16.doc.pdf, rozmiar pliku: 264.66 KB)
Pobierz
9. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy przyjęta dnia 29-03-2017
(plik: AM-RK.6722.10.2017.AKO-opinia-Cm. Powstańców Warszawy.pdf, rozmiar pliku: 530.85 KB)
Pobierz
10. Protokół z posiedzenia MKUA nt. koncepcji mpzp Żerania Wsch. w rejonie ul. Annopol z 22-02-2017
(plik: AM-RK.6722.9.2017.MOL-protokół_2017_02_22.pdf, rozmiar pliku: 2.44 MB)
Pobierz
11. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annopol przyjęte dnia 29-03-2017
(plik: AM-RK.6722.11.2017.AKO-stanowisko-Żerań Wsch. w rej. ul. Annopol.pdf, rozmiar pliku: 297.47 KB)
Pobierz
12. Protokół z posiedzenia MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu ul. Krupniczej z 29-03-2017
(plik: AM-RK.6722.12.2017.MOL-protokół_2017_03_29.pdf, rozmiar pliku: 2.29 MB)
Pobierz
13. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu ul. Krupniczej przyjęte dnia 05-04-2017
(plik: AM-RK.6722.13.2017.AKO-stanowisko-ul. Krupnicza.pdf, rozmiar pliku: 509.05 KB)
Pobierz
14. Protokół z posiedzenia MKUA nt. projektu mpzp pomiędzy ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską z 05-04-2017
(plik: AM-RK.6722.14.2017.MOL-protokół_2017_04_05.pdf, rozmiar pliku: 2.17 MB)
Pobierz
15. Opinia MKUA nt. projektu mpzp dla zabudowy pomiędzy ul. Madalińskiego, Puławską i Olesińską
(plik: AM-RK.6722.15.2017.AKO-opinia-Madalińskiego-Puławska-Olesińska.pdf, rozmiar pliku: 250.65 KB)
Pobierz
16. Protokół z posiedzenia MKUA nt. koncepcji mpzp otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem z 19-04-2017
(plik: AM-RK.6722.18.2017.MOL-protokół_2017_04_19.pdf, rozmiar pliku: 2.87 MB)
Pobierz
17. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem
(plik: AM-RK.6722.16.2017.AKO-stanowisko-Pałac Wilanowski z Morysinem.pdf, rozmiar pliku: 560.13 KB)
Pobierz
18. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp osiedla Gocław Lotnisko
(plik: Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp osiedla Gocław Lotnisko.pdf, rozmiar pliku: 682.86 KB)
Pobierz
19. Opinia MKUA nt. ogródków działkowych w rej. ul. Kinowej-cz.I
(plik: Opinia MKUA nt. ogródków działkowych w rej. ul. Kinowej -cz.I.pdf, rozmiar pliku: 558.54 KB)
Pobierz
20. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp Muranowa - część wschodnia
(plik: Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp Muranowa-część wschodnia.pdf, rozmiar pliku: 72.35 KB)
Pobierz
21. Opinia MKUA nt. projektu mpzp dla terenu pomiędzy ulicami Kielecką, Narbutta, Łowicką
(plik: Opinia MKUA nt. projektu mpzp dla terenu pomiędzy ul. Kielecką, Narbutta, Łowicką.pdf, rozmiar pliku: 56.1 KB)
Pobierz
22. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Chrzanowa
(plik: Opinia MKUA nt proj. mpzp Chrzanowa.pdf, rozmiar pliku: 91.32 KB)
Pobierz
23. Opinia MKUA nt. projektu mpzp osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rejonie ulicy Rzodkiewki
(plik: Opinia MKUA nt. proj.mpzp osi królewskiej pałacu wilanowskiego w rej. ul. Rzodkiewki.pdf, rozmiar pliku: 99.26 KB)
Pobierz
24. Stanowisko MKUA nt. projektu uchwały w spr. zasad i warunków sytuowania ob. małej arch., tablic reklam., i urządz. reklam. oraz
(plik: Stanowisko MKUA nt. projektu uchwały w spr. zasad i warunków sytuowania ob. małej arch., tablic reklam. i urządz. reklam. oraz ogrodzeń.pdf, rozmiar pliku: 99.7 KB)
Pobierz
25. Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp obszaru Gocławia w rejonie Jeziorka Gocławskiego
(plik: Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp ob. Gocławia w rej. Jeziorka Gocławskiego.pdf, rozmiar pliku: 69.59 KB)
Pobierz
26. Opinia MKUA nt. projektu mpzp osiedla Słodowiec
(plik: AM.RK_.6722.36.2017.AKO-Opinia-Słodowiec.docx, rozmiar pliku: 83.67 KB)
Pobierz
27. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp obszaru w rejonie ulic F. Płaskowickiej i Puławskiej
(plik: AM.RK_.6722.38..2017.AKO-Stanowisko-ob.w rej. Płaskowickiej i Puławskiej.doc.docx, rozmiar pliku: 84.03 KB)
Pobierz
28. Opinia MKUA nt. projektu zmiany mpzp rejonu Ronda Wiatraczna cz. I dla terenu D3.10UH-HB
(plik: Opinia MKUA-zm.mpzp rej. Ronda Wiatraczna cz.I dla terenu D3.10UH-HB.pdf, rozmiar pliku: 56.54 KB)
Pobierz
29. Opinia MKUA nt. projektu mpzp po północnej stronie ulicy Ciszewskiego
(plik: Opinia MKUA-po płn. stronie ul. Ciszewskiego.pdf, rozmiar pliku: 60.7 KB)
Pobierz
30. Opinia MKUA nt projektu mpzp Powiśla Północnego
(plik: Opinia MKUA nt. projektu Powiśla Północnego.pdf, rozmiar pliku: 70.81 KB)
Pobierz
31. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego-cz.II
(plik: Opinia MKUA nt proj. mpzp rej. Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego-cz.II .pdf, rozmiar pliku: 44.66 KB)
Pobierz
32. Opinia MKUA nt projektu mpzp w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego
(plik: Opinia MKUA nt. proj.mpzp w rej. ul. Sejmu Czteroletniego.pdf, rozmiar pliku: 58.66 KB)
Pobierz
33. Opinia MKUA nt. projektu mpzp obszaru Wesoła-Groszówka Północ
(plik: Opinia MKUA nt proj.mpzp ob. Wesoła-Groszówka Płn.pdf, rozmiar pliku: 63.19 KB)
Pobierz
34. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rej. Placu Narutowicza
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp rej. Placu Narutowicza.pdf, rozmiar pliku: 63.63 KB)
Pobierz
35. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu Cytadeli Warszawskiej
(plik: Stanowisko MKUA nt koncepcji mpzp rejonu Cytadeli Warszawskiej.pdf, rozmiar pliku: 111.59 KB)
Pobierz
36. Opinia MKUA nt projektu mpzp obszaru Rakowa
(plik: Opinia MKUA nt. projektu mpzp obszaru Rakowa.pdf, rozmiar pliku: 104.86 KB)
Pobierz
37. Opinia MKUA nt proj. mpzp w rej. Przedpola Pałacu Wilanowskiego
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp w rej. Przedpola Pałacu Wilanowskiego.pdf, rozmiar pliku: 86.77 KB)
Pobierz
38. Opinia MKUA nt. proj. mpzp rej. nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9A
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp rej. nieruch. przy ul. Samogłoska 9 i 9A.pdf, rozmiar pliku: 41.02 KB)
Pobierz
39. Opinia MKUA nt. proj. mpzp rej. cmentarza przy ul. Ryżowej-cz.II
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp rej. cm. przy ul. Ryżowej-cz.II_.pdf, rozmiar pliku: 57.95 KB)
Pobierz
40. Opinia MKUA nt. proj. mpzp w rej. ul. Muchomora - cz.I południowa
(plik: Opinia MKUA-ul. Muchomora-cz.I płd.pdf, rozmiar pliku: 88.55 KB)
Pobierz
41. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp obszaru Paluch
(plik: Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp ob. Paluch.pdf, rozmiar pliku: 70.94 KB)
Pobierz
42. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu ul. Pałacowej w części wschodniej C
(plik: opinia MKUA nt. proj. mpzp rejonu ul. Pałacowej w cz. wsch. C.pdf, rozmiar pliku: 62.35 KB)
Pobierz
43. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu Czyste - rejon ulicy Towarowej
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp rejonu Czyste - rejon ul. Towarowej.pdf, rozmiar pliku: 88.91 KB)
Pobierz
44. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu ul. Patkowskiego
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp rejonu ul. Patkowskiego.pdf, rozmiar pliku: 94.31 KB)
Pobierz
45. Opinia MKUA nt. proj. mpzp nieruchomości przy ul. Drewnianej 10_16
(plik: Opinia MKUA nt. nieruchomości przy ul. Drewnianej 10_16 .pdf, rozmiar pliku: 71.12 KB)
Pobierz
46. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Odolan
(plik: Opinia MKUA nt projektu mpzp Odolan.pdf, rozmiar pliku: 96.28 KB)
Pobierz
47. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Chrzanowa
(plik: Opinia MKUA nt projektu mpzp Chrzanowa.pdf, rozmiar pliku: 59.27 KB)
Pobierz
48. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp obszaru Kolonia Borków
(plik: Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp obszaru Kolonia Borków.pdf, rozmiar pliku: 46.05 KB)
Pobierz
49. Opinia MKUA nt projektu mpzp rejonu ul. Podlesnej w Dzielnicy Wesoła
(plik: Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu ul. Podlesnej w Dzielnicy Wesoła.pdf, rozmiar pliku: 81.85 KB)
Pobierz
50. Opinia MKUA nt projektu mpzp Żerania Wschodniego w rej. ul. Annopol
(plik: Opinia MKUA nt. projektu mpzp Żerania Wsch. w rej. ul. Annopol.pdf, rozmiar pliku: 60.35 KB)
Pobierz
51. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rej. Fortu Wawrzyszew
(plik: Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp rej. Fort Wawrzyszew.pdf, rozmiar pliku: 61.59 KB)
Pobierz
52. Opinia MKUA nt. projektu ws. określenia lokalnych standardów urbanistycznych
(plik: Opinia MKUA ws. projektu okreslenia lokalnych standardów urbanistycznych.pdf, rozmiar pliku: 38.26 KB)
Pobierz
53. Opinia MKUA nt projektu mpzp osiedla Gocław Lotnisko
(plik: Opinia MKUA nt projektu mpzp osiedla Gocław Lotnisko.pdf, rozmiar pliku: 98.64 KB)
Pobierz
54. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rej. ul. Krupniczej
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp rej. ul. Krupniczej.pdf, rozmiar pliku: 44.8 KB)
Pobierz
55. Opinia MKUA nt koncepcji mpzp rejonu Parku Ujazdowskiego
(plik: Opinia MKUA nt proj. mpzp rej. Parku Ujazdowskiego.pdf, rozmiar pliku: 57.1 KB)
Pobierz
56. Stanowisko MKUA nt. konc. ob. Gocławia w rej. Wału Miedzeszyńskiego
(plik: AM-RK.6722.50.2018.AKO-Stanowisko-Gocław w rej. Wału Miedzesz-podpisane.docx, rozmiar pliku: 86.61 KB)
Pobierz
57. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Fortu Bema
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp Fortu Bema.pdf, rozmiar pliku: 82.07 KB)
Pobierz
58. Stanowisko MKUA nt koncepcji mpzp dla północnej części Targówka Mieszkaniowego
(plik: Stanowisko MKUA nt konc. mpzp dla płn. cz. Targówka Mieszkaniowego.pdf, rozmiar pliku: 94.27 KB)
Pobierz
59. Opinia MKUA nt projektu mpzp obszaru Załuski
(plik: Opinia MKUA nt proj. mpzp ob. Załuski.pdf, rozmiar pliku: 58.35 KB)
Pobierz
60. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu ul. Działkowej
(plik: Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp rej. ul. Działkowej.pdf, rozmiar pliku: 64.14 KB)
Pobierz
61. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu PKP Warszawa Włochy
(plik: AM-RK.6722.54.2018.AKO-Stanowisko-PKP W-wa Włochy.docx, rozmiar pliku: 86 KB)
Pobierz
62. Opinia MKUA nt. projektu mpzp rejonu ul. Pałacowej w częsci wschodniej B
(plik: Opinia MKUA nt. projektu mpzp rej. ul. Pałacowej w cz. wsch. B - z uwagą.pdf, rozmiar pliku: 152.18 KB)
Pobierz
63. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp obszaru Kolonia Zagóźdź
(plik: Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp ob. Kolonia Zagóźdź.pdf, rozmiar pliku: 61.25 KB)
Pobierz
64. Opinia MKUA nt. projektu mpzp w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp w kw. pomiedzy ul. Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego.pdf, rozmiar pliku: 62.17 KB)
Pobierz
65. Opinia MKUA nt wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej 5-7 w Dz. Żoliborz
(plik: Opinia MKUA nt. wniosku o lok. inwest. mieszk. przy ul. Gdańskiej 5-7 w Dz. Żoliborz.pdf, rozmiar pliku: 65.72 KB)
Pobierz
66. Opinia MKUA nt. projektu mpzp obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej
(plik: Opinia MKUA nt. projektu mpzp ob. w rej. ul. F. Płaskowickiej i Puławskiej.pdf, rozmiar pliku: 59.64 KB)
Pobierz
67. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Parku Bródnowskiego
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp Parku Bródnowskiego.pdf, rozmiar pliku: 332.67 KB)
Pobierz
68. Stanowisko MKUA nt koncepcji mpzp Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej
(plik: Stanowisko MKUA nt. konc. mpzp Wiśniewo w rej. ul. Kołacińskiej.pdf, rozmiar pliku: 58.4 KB)
Pobierz
69. Opinia MKUA nt projektu mpzp rejonu Parku Traugutta-cz. wsch
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp rej. Parku Traugutta-cz. wsch..pdf, rozmiar pliku: 46.75 KB)
Pobierz
70. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rejonu ul. Kadetów
(plik: Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp rej. ul. Kadetów.pdf, rozmiar pliku: 54.85 KB)
Pobierz
71. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp Zakola Wawerskiego
(plik: Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp Zakola Wawerskiego.pdf, rozmiar pliku: 67.34 KB)
Pobierz
72. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Muranowa-część wschodnia
(plik: Opinia MKUA nt. projektu mpzp Muranowa-część wschodnia.pdf, rozmiar pliku: 105.86 KB)
Pobierz
73. Opinia MKUA nt. projektu mpzp Placu Grzybowskiego
(plik: Opinia MKUA nt. proj. mpzp Placu Grzybowskiego.pdf, rozmiar pliku: 129.19 KB)
Pobierz
74. Stanowisko MKUA nt. koncepcji wynikowej mpzp rej. węzła Wisłostrady i Mostu Marii Skłodowskiej-Curie
(plik: AM-RK.6722.30.2019.AKO-Stanowisko-konc. wynik.rej_.węzła Wisłostrady i Mostu Marii S-C.docx, rozmiar pliku: 85.94 KB)
Pobierz
75. Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp okolic Ogrodu Krasińskich
(plik: Stanowisko MKUA nt. koncepcji mpzp okolic Ogrodu Krasińskich.pdf, rozmiar pliku: 93.65 KB)
Pobierz