Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna kadencji 2020-2022

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Alicja Korzybska, 21 stycznia 2020 - 11:11


Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski powołał Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i ustalił zasady jej działania na nową, dwuletnią kadencję. Wykonanie zarządzenia nr 40/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku, powierzono Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marlenie Happach. 

Na podstawie zarządzenia nr 45/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku w skład Komisji weszły 44 osoby – specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki.

Komisja została podzielona na 2 zespoły: zespół roboczy  i zespół ekspertów  

Komisja opiniuje koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m.st. Warszawy, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych, złożone w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przewodniczącym Komisji został  Pan Tomasz Majda, a Wiceprzewodniczącym Pan Maciej Czeredys.

Posiedzenia Komisji  odbywają się poprzez spotkania zespołu roboczego, przy ewentualnym udziale wskazanych członków zespołu ekspertów. 

W dniu 17 stycznia 2020 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rozpoczęła pracę w nowej kadencji (2020-2022).

 

Podczas spotkania, oprócz spraw organizacyjnych, został omówiony wniosek o ustalenie lokalizacji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej  położonej przy Al. Wilanowskiej 196 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów, opublikowany w dniu 23 grudnia 2019 r.

  

 

Pliki do pobrania

1. Opinia MKUA - wniosek o ustal. lokal. inwest. mieszk. i towarzyszącej-17.01.2020
(plik: opinia - Al. Wilanowska 196-17.01.2020.pdf, rozmiar pliku: 63.45 KB)
Pobierz