Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna kadencji 2020-2022

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Alicja Korzybska, 21 stycznia 2020 - 10:11


Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczną działa na podstawie Zarządzenia nr 590/2020 z dnia 12 maja 2020 roku Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, które ustala zasady jej działania. Za wykonanie zarządzenia odpowiada Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marlena Happach. 

Na podstawie Zarządzenia nr 601/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w skład Komisji wchodzą 54 osoby – specjaliści z dziedziny planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, komunikacji, historii sztuki.

Komisja została podzielona na 2 zespoły: zespół roboczy  i zespół ekspertów  

Komisja opiniuje koncepcje i projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m.st. Warszawy, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy oraz wnioski o lokalizację inwestycji mieszkaniowych, złożone w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przewodniczącym Komisji został  pan Tomasz Majda, a Wiceprzewodniczącym pan Maciej Czeredys.

Posiedzenia Komisji  odbywają się poprzez spotkania zespołu roboczego, przy ewentualnym udziale wskazanych członków zespołu ekspertów. 

W dniu 17 stycznia 2020 r. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rozpoczęła pracę w nowej kadencji (2020-2022).

 

Podczas spotkania, oprócz spraw organizacyjnych, został omówiony wniosek o ustalenie lokalizacji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej  położonej przy Al. Wilanowskiej 196 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów, opublikowany w dniu 23 grudnia 2019 r.

  

 

Pliki do pobrania

1. Opinia MKUA - wniosek o ustal. lokal. inwest. mieszk. i towarzyszącej - 17.01.2020
(plik: opinia - Al. Wilanowska 196-17.01.2020.pdf, rozmiar pliku: 63.45 KB)
Pobierz
2. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp rejonu ul. Działkowej - 20.05.2020
(plik: Opinia do Działkowej.pdf, rozmiar pliku: 1.41 MB)
Pobierz
3. Stanowisko MKUA na temat koncepcji mpzp dla rejonu ul. Szwoleżerów - 27.05.2020
(plik: Stanowisko do Szwoleżerów.pdf, rozmiar pliku: 772.09 KB)
Pobierz
4. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp rejonu węzła Wisłostrady i Mostu M. Skłodowskiej-Curie - 3.06.2020
(plik: Opinia do Węzła Wisłostrady.pdf, rozmiar pliku: 239.18 KB)
Pobierz
5. Opinia MKUA na temat projektu mpzp obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego - 10.06.2020
(plik: Opinia MKUA_w sprawie mpzp obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego_ 10.06.2020.pdf, rozmiar pliku: 517.31 KB)
Pobierz
6. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp obszaru Gołąbki - 24.06.2020
(plik: Opinia MKUA_w sprawie projektu mpzp obszaru Gołąbki_24.06.2020.pdf, rozmiar pliku: 0.99 MB)
Pobierz
7. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi - 01.07.2020
(plik: Opinia MKUA_ w sprawie projektu mpzp obszaru w rejonie ulicy Indiry Gandhi_01.072020.pdf, rozmiar pliku: 542.44 KB)
Pobierz
8. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego - 8.07.2020
(plik: Opinia MKUA_w sprawie mpzp okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego_ 08.07.2020.pdf, rozmiar pliku: 447.16 KB)
Pobierz
9. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp w rejonie ulicy Wokalnej - 8.07.2020
(plik: Opinia MKUA_w sprawie projektu mpzp w rejonie ulicy Wokalnej_08.07.2020.pdf, rozmiar pliku: 372.12 KB)
Pobierz
10. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp w rejonie ul. Kadetów - 15.07.2020
(plik: Opinia MKUA_w sprawie projektu mpzp w rejonie ul. Kadetów_15.07.2020.pdf, rozmiar pliku: 284.17 KB)
Pobierz
11. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp Zakola Wawerskiego - 15.07.2020
(plik: Opinia MKUA_w sprawie projektu mpzp Zakola Wawerskiego_15.07.2020.pdf, rozmiar pliku: 304.53 KB)
Pobierz
12. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp obszaru Opacz - 29.07.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_w sprawie projektu mpzp obszaru Opacz_ 29.07.2020.pdf, rozmiar pliku: 416.82 KB)
Pobierz
13. Opinia MKUA w sprawie projektu mpzp rejonu Parku Kaskada - 26.08.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_w sprawie projektu mpzp rejonu Parku Kaskada_26.08.2020.pdf, rozmiar pliku: 360.85 KB)
Pobierz
14. Opinia MKUA w sprawie mpzp rejonu Parku Skaryszewskiego - 09.09.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_w sprawie mpzp rejonu Parku Skaryszewskiego_09.09.2020.pdf, rozmiar pliku: 606.67 KB)
Pobierz
15. Opinia MKUA na temat mpzp obszaru Gołąbki - 16.09.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_obszar Gołąbki.pdf, rozmiar pliku: 356.34 KB)
Pobierz
16. Opinia MKUA na temat mpzp rejonu Placu Zawiszy - 16.09.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_rejon Placu Zawiszy.pdf, rozmiar pliku: 594.57 KB)
Pobierz
17. Opinia MKUA na temat mpzp rejonu Skweru Orszy - 21.10.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_w sprawie mpzp w rejonie Skweru Orszy_21.10.2020 .pdf, rozmiar pliku: 322.59 KB)
Pobierz
18. Opinia MKUA na temat projektu zmiany Studium - 28.10.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_na temat projektu zmiany Studium_28.10.2020.pdf, rozmiar pliku: 200.53 KB)
Pobierz
19. Opinia MKUA na temat mpzp w rejonie Szpitala Wolskiego - 28.10.2020 r.
(plik: Opinia MKUA_na temat projektu mpzp w rejonie Szpitala Wolskiego_ 28.10.2020.pdf, rozmiar pliku: 622.87 KB)
Pobierz