Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Increase Zwykły Decrease
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie
Harmonogram

 

Zadawanie pytań dotyczących Wniosków

do 19 grudnia 2012

Odpowiedzi na pytania dotyczące Wniosków

do 21 grudnia 2012

Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie

do 11 stycznia 2013
do godz. 16.00

Zaproszenie do składania prac konkursowych, Uczestników spełniających wymagania zawarte w Regulaminie.

do ok. 4 tygodni po dacie składania wniosków

Zadawanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu

do 15 lutego 2013

Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu

do 22 lutego 2013

Składanie prac konkursowych

do 12 kwietnia 2013
do godz. 16.00

Ogłoszenie wyników Konkursu

do ok. 4 tygodni od dnia złożenia prac

Kontakt

Dopuszczalne są wyłącznie następujące formy kontaktu z Sekretarzem konkursu:
• korespondencja elektroniczna kierowana na adres e-mail: placnarutowicza@um.warszawa.pl
• korespondencja kierowana faksem pod nr: +48 22 656 68 01
• korespondencja pocztowa przesyłana na adres: BAiPP; PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,piętro XIII, kancelaria pok. 1349

Opis

Organizatorem konkursu (zwanym dalej Organizatorem) jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Czynności Kierownika Zamawiającego wykonuje p.o. Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Marek Mikos

Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem konkursu – placu Narutowicza w Warszawie.
Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi stanie się punktem wyjścia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru.

 
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie, bądź podmioty występujące wspólnie, zwane również Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:

Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp, ponadto; dysponują przy pracy konkursowej minimum jedną osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższych studiów (w tym studia I stopnia) w zakresie architektury lub urbanistyki lub architektury krajobrazu lub gospodarki przestrzennej .
W konkursie mogą brać udział podmioty, które posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i znajomość regulacji prawnych niezbędne do prawidłowego wykonania pracy konkursowej.

Kryteria oceny pracy konkursowej:

atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań urbanistycznych w odniesieniu do potrzeb społecznych mieszkańców i ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru, jakość powiązań komunikacyjnych i przestrzennych obszaru Placu Narutowicza z terenem otaczającym oraz racjonalność ekonomiczna przyjętych rozwiązań.
waga kryterium - 70%

jakość detalu urbanistycznego oraz proponowanych rozwiązań architektonicznych
waga kryterium - 30%

 

Wszystkie Załączniki (formalne i merytoryczne) do pobrania ze strony:
http://konkurs.um.warszawa.pl/plac/

Nagrody

I nagroda pieniężna w wysokości                 90 000 zł.
II nagroda pieniężna  w  wysokości               60 000 zł.
III nagroda pieniężna  w  wysokości              30 000 zł.
pula do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 60 000 zł.

Zapamietaj Zapamiętaj w swoim planie wycieczki
Wyniki konkursu
Poznaj wszystkie wyniki
Nagroda/Wyróżnienie Nazwa uczestnika Miejscowość
II nagroda - 70.000 zł DAWOS Spółka z o.o.
LUWE Architekci Łukasz Węcławski

Zespół autorski:
Krzysztof Domaradzki
Katarzyna Bazylewicz Maj
Bartłomiej Gajewski
Piotr Jeleń
Ewelina Maciak
Klaudiusz Przedmojski
Marek Sawicki
Dorota Sawicka
Piotr Sawicki
Marek Setniewski
Anna Szustak
Dariusz Śmiechowski
Łukasz Węcławski
Rafał Wysocki
Warszawa
III nagroda - 40.000 zł Tomasz Birezowski
Jan Chwedczuk
Mirosław Falkowski
Warszawa
Wyróżnienie specjalne - 10.000 zł UGO ARCHITECTURE
Hugon Kowalski

Zespół autorski:
Magda Piotrowska
Zofia Piotrowska
Adam Wierciński
Poznań
Wyróżnienie specjalne - 10.000 zł Mikołaj Zdanowski
Marcin Kropidło
Piotr Straszak
Warszawa
Wyróżnienie specjalne - 10.000 zł BULANDA, MUCHA – ARCHITEKCI SP. Z O.O.

Zespół autorski:
Andrzej Bulanda
Włodzimierz Mucha
Jacek Chyrosz
Iga Konowalska
Gaweł Tyrała
Caterina Naglieri
Cecylia Brandt – Jeżo
Jadwiga Gajczyk
Aleksander Chylak
Warszawa
Wyróżnienie - 6.000 zł 4 AM ARCHITEKCI S.C. Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska
Arkadiusz Wróblewski
Mateusz Wójcicki
Anna Dobek
Agata Piwowarska
Tomasz Stalewski

Zespół autorski:
Maciej Kurkowski
Łukasz Kowalski
Warszawa
Wyróżnienie - 6.000 zł JEDEN DO JEDEN GRUPA PROJEKTOWA
Magdalena Ziajska
Michał Golusiński

Zespół autorski:
Jakub Stroiński
Karolina Grzęda
Agata Zych
Poznań
Wyróżnienie - 6.000 zł STUDIO B.A.U. Sp. z .o.o.

Zespół autorski:
Maria Brykalska-Karłowska
Stanisław Karłowski
Julia Karłowska
Grzegorz Brykalski

Opracowanie:
Małgorzata Gwizd
Agnieszka Zawistowska
Olgierd Jankowski - Lekszycki
Aleksandra Lewicka
Paweł Malec
Warszawa
Wyróżnienie - 6.000 zł WXCA Sp. z o.o. Warszawa
Wyróżnienie - 6.000 zł JAZ + ARCHITEKCI ŻMIJEWSKI, JAWORSKI, MASSE S.C.

Zespół autorski:
Julian Żmijewski
Andrzej Jaworski
Zuzanna Massé – Deda
Urszula Michalska
Aleksandra Zakęś
Anna Ciosek
Maciej Sokół
Radosław Malinowski
Warszawa
Wyróżnienie honorowe - bez wynagrodzenia PRACOWNIA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
ARCH.AS
Anita Stężycka

Zespół autorski:
Anita Stężycka
Błażej Stężycki
Wrocław

Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu
(plik: Regulamin_konkursu_pl_Narutowicza_2013.pdf, rozmiar pliku: 2.78 MB)
Pobierz
2. Załącznik nr 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
(plik: Zalacznik_Nr_1_WNIOSEK.pdf, rozmiar pliku: 64.77 KB)
Pobierz
3. Załącznik nr 2 Karta identyfikacyjna
(plik: Zalacznik_Nr_2_KARTA_IDENTYFIKACYJNA.pdf, rozmiar pliku: 25.02 KB)
Pobierz
4. Załącznik nr 3 Pokwitowanie złożenia pracy
(plik: Zalacznik_Nr_3_POKWITOWANIE.pdf, rozmiar pliku: 77.03 KB)
Pobierz
5. Pytania i odpowiedzi dotyczące Wniosków
(plik: Pytania_i_odpowiedzi_dotyczace_wnioskow.pdf, rozmiar pliku: 39.83 KB)
Pobierz
6. Pytania i odpowiedzi dotyczące Regulaminu
(plik: Odpowiedzi_na_pytania_dotyczace_Regulaminu.pdf, rozmiar pliku: 143.09 KB)
Pobierz