Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Przestrzeń publiczna

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, 28 maja 2012 - 00:00


Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej pełni przede wszystkim role opiniotwórczą. Zamawia także opracowania projektowe, dotyczące urządzania przestrzeni publicznych, koordynujące działania różnych zarządców tych terenów.

Zarządzaniem przestrzenią publiczną w Warszawie zajmują się: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta (zieleń w pasach dróg ZDM i niektóre parki wpisane do rejestru zabytków), burmistrzowie dzielnic (w Śródmieściu jednostką wykonująca zadania w imieniu burmistra jest Zarząd Terenów Publicznych).

 

Informacja dla dziennikarzy:
Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej udziela informacji wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Prasowego przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Tel. 22.443.3380
Fax 22.443.3393, 22.620.1178
e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl