Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Przestrzeń publiczna

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, 27 maja 2018 - 23:00


Wydział Kształtowania Przestrzeni Miejskiej oraz Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta pełnią przede wszystkim rolę opiniotwórczą.

 

Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem lokalizacji oraz formy niewielkich obiektów architektonicznych, pomników, upamiętnień oraz murali i dzieł sztuki w przestrzeni publicznej, a także projektów przekształcenia wyglądu zewnętrznego budynków, systemów identyfikacji wizualnej. Interweniuje w sprawie nieuzgadnianych bądź nielegalnych naniesień w przestrzeni publicznej. 

 

Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem inwestycji kształtujących przestrzeń publiczną, w szczególności ulic, placów, obiektów inżynieryjnych oraz projektów iluminacji. Powadzi też prace związane z regulacjami standaryzującymi elementy seryjne wykorzystywane w przestrzeni publicznej, w szczególności dotyczy to: ławek, koszy na śmiecie, latarni, wygrodzeń, wiat przystankowych, słupów reklamowych. 

 

Zarządzaniem przestrzenią publiczną w Warszawie zajmują się: Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (zieleń w pasach dróg ZDM i niektóre parki), burmistrzowie dzielnic (w Śródmieściu jednostką wykonująca zadania w imieniu burmistrza jest Zarząd Terenów Publicznych).

 

Informacja dla dziennikarzy:

 

Wydziały udzielają informacji wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Prasowego przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Tel. 22.443.3380
Fax 22.443.3393, 22.620.1178

e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl