Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Witold Pietrusiewicz, 4 stycznia 2013 - 14:34

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w serwisie mapowym Warszawy


Rysunek nr 14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki zagospodarowania przestrzennego) został udostępniony w serwisie mapowym m.st. Warszawy - w jego części opisującej planowanie przestrzenne (http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania).

 

Plany zagospodarowania i studium w serwisie mapowym

 

Korzystając z serwisu można sprawdzić czy na interesującym nas obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego ustalenia, a jeśli nie ma tam jeszcze planu - jakie ustalenia dla przyszłego planu zapisano w studium. Zaznaczone są również obszary objęte planami miejscowymi w trakcie opracowania.

Możliwe jest również włączenie najnowszej wersji fotoplanu - odpowiednio skalibrowanego (dopasowanego) zdjęcia lotniczego z 2012 r.

Rysunek studium jest domyślnie wyłączony - aby go obejrzeć, należy włączyć widoczność tej warstwy w menu po lewej stronie. Ponieważ studium jest opracowaniem wykonanym w skali 1:20 000, rysunek jest dostępny tylko w małych skalach. Wyświetlanie go w powiększeniu ponad 1:8 000 nie jest możliwe.

Pełny tekst i wszystkie rysunki studium dostępne są pod adresem http://www.architektura.um.warszawa.pl/studium.