Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy - informacja o opublikowaniu treści...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Magdalena Gan, 13 grudnia 2019 - 12:17

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy - informacja o opublikowaniu treści projektuUchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa - miniaturka mapy i strony tytułowej

 

Prezydent m.st. Warszawy przedłożył Radzie m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 

 

Treść dokumentu została opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, ścieżka dostępu:

BIP > Menu podmiotowe > Rada m.st. Warszawy > Posiedzenia komisji > Komisja Ładu Przestrzennego > 7.01.2020