Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Wyniki konkursów

Increase Zwykły Decrease
10 marca 2020
WYNIKI KONKURSU - STARYNKIEWICZA

Praca nr 1 (602498) - pierwsza nagroda – 30 tys. zł.


AMC - Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa.

17 października 2019
Konkurs - Cyrulików - WYNIKI

Wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Cyrulików w Rembertowie

13 maja 2019
Wyniki konkursu Ośrodek Polonia

I Nagroda – 100 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

10 marca 2015
WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH TARGÓWKA FABRYCZNEGO W WARSZAWIE

 

Zakwalifikowanych Uczestników: 178

Ilość złożonych prac konkursowych: 45

14 listopada 2018
Wyniki Konkursu - Twórcza Twarda

I Nagroda - 70 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wo

16 października 2018
"SKRA" WYNIKI KONKURSU

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU


I Nagroda - 70.000 zł

10 listopada 2016
Wyniki konkursu - Plac 5 Rogów

I nagroda – 70 tys. zł – praca nr 313001

Kacper Ludwiczak – Gdynia

18 października 2017
Wyniki Konkursu - Szkoła przy Zaruby

WYNIKI KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZESPOŁU BUDYNKÓW KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO PRZY UL.

14 września 2017
Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę:

Praca Nr 30 (853147) – I nagroda 100.000 zł

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

25 września 2017
Ulice Nowej Pragi - wyniki konkursu

I Nagroda [60 tys. zł] – Kod 09 numer 150105

WXCA Sp. z o.o. z Warszawy

Zespół projektowy:

Szczepan Wroński, Małgorzata Dembowska, Monika Lemańska i Anna Majewska

I nagrodę przyznano za;

-        trafną propozycję uformowania wnętrza ulicy Środkowej jako jednoprzestrzennej o uspokojonym ruchu, zapewniającej równoprawne bezpieczeństwo wszystkich użytkowników;

-        umiejętną dyspozycję przestrzenną dla wnętrza ulicy, definiowanej atrakcyjnym układem zieleni, posadzek, "mebli miejskich" przy użyciu stosunkowo prostych środków technicznych;

-        elastyczność koncepcji, pozwalającą na jej dostosowywanie do zmiennych potrzeb funkcjonowania ulicy, dzięki wymienności przeznaczenia powierzchni przeznaczonych dla miejsc parkingowych, siedzisk i zieleni;

-        użycie zieleni na gruncie rodzimym, w tradycyjnych formach trawników, skwerów, szpalerów drzew, jako najważniejszego elementu projektu i podstawowego środka poprawy jakości przestrzeni publicznej; 

-        powierzchnie trawników i skwerów dostatecznie duże i zwarte dla utrzymania wegetacji;

-        dostosowanie urządzenia ulicy do funkcji w parterach domów mieszkalnych i Ogniska Praga - co do zasady z zielenią pod oknami mieszkań;

-        wzorcowo rozwiązany plac u zbiegu ul. Szwedzkiej i Strzeleckiej, z uzupełnieniem pierzei wokół prostokątnego zielonego skweru i z ekspozycją elewacji fabryki Schichta;

-        trafne i użyteczne, bezpretensjonalne rozwiązanie podwórka Ogniska Praga - z placem zabaw  i boiskiem, przy maksymalizacji zieleni na podwórku i z pnączami na ścianach;

-        atrakcyjne rozwiązania trójkątnych placów na skrzyżowaniach ulic: Strzeleckiej i Konopackiej oraz Kowieńskiej i Środkowej z ulicą 11 Listopada, silnie wzmacniające tożsamość każdego z tych miejsc, zielonego skweru przy Konopackiej i Strzeleckiej oraz roli komunikacyjnej i usługowej - z nowym pawilonem w miejscu likwidowanej stacji benzynowej u  zbiegu Kowieńskiej i Środkowej;

-        prostotę i efektywność rozwiązania ulicy Strzeleckiej, zachowującą lokalną tożsamość tradycyjnej ulicy, w dostosowaniu do jej roli komunikacyjnej i przy zorganizowaniu stosunkowo dużej liczby miejsc parkingowych, wkomponowanych w znaczną powierzchnię zieleni przyulicznej ze szpalerami drzew;

-        dojrzały warsztat projektowy, adekwatnie dobrany do wymagań konkursu.

Uwagi i zastrzeżenia

*        Mocowanie oświetlenia ulicznego jako rozpiętego między ścianami domów budzi zastrzeżenia;

*        Wątpliwości budzi organizacja ruchu kołowego w obszarze;

*        Wizualizacja ulicy Środkowej niewłaściwie oddaje istotę koncepcji.

 

II Nagrody sąd konkursowy nie przyznał

III Nagroda równorzędna [22,5 tys. zł] Kod 03 numer 010306

mamArchitekci Sp. z o.o. z Warszawy

III Nagrodę równorzędną przyznano za:

-        udaną próbę przekształcenia ulic Środkowej i Strzeleckiej w przyjazne mieszkańcom przestrzenie publiczne, z szacunkiem dla ducha miejsca i przy wzmocnieniu lokalnego nastroju Nowej Pragi. Dobre efekty przestrzenne osiągnięto przy użyciu prostych środków zaczerpniętych z miejscowej tradycji (takich jak drewniane podesty, pnącza na murach, murale, brzozy przy ulicy, lekkie płócienne przekrycia;

-        za znaczący udział powierzchni zielonych, formowanych na gruncie rodzimym i jako pnącza, w kształtowaniu przestrzeni publicznych. Jako atrakcyjne zielone wnętrza ukształtowano m.in.  trójkątne place przy skrzyżowaniach ulicy 11 Listopada z Kowieńską i ze Strzelecką, wykorzystując zieleń do separacji wnętrz miejskich od uciążliwości przelotowego ruchu;

-        właściwą skalę wnętrza pasażu Pachulskich, uformowanego nowym budynkiem, proponowanym wzdłuż przejścia na przedłużeniu ulicy Czynszowej;

-        szczegółowe rozpoznanie sposobu użytkowania parterów usługowych, wykorzystane w koncepcji ulicy Środkowej;

-        poszukiwanie wyróżnienia posadzką węzłowych miejsc we wnętrzu ulicy Środkowej przed obiektami publicznymi: pałacykiem Konopackiego i Ogniskiem Praga.

Zastrzeżenia

*        Niedostateczne uwzględnienie w strefowaniu posadzki zróżnicowanych funkcji parterów (użytkowych i mieszkaniowych) i terenów przyległych.

*        Zbyt mały udział drzew i zieleni na gruncie rodzimym we wnętrzu ulicy Środkowej.

*        Nieprawidłowa organizacja ruchu we wnętrzu ulicy Środkowej jako woonerfu, wydzielanego przede wszystkim wyniesionymi nad posadzkę siedziskami i donicami-skrzyniami, nadmiernie utrudnia przejazd, zagrażając bezpieczeństwu pieszych przy manewrach parkowania oraz wręcz uniemożliwia przejazd służb technicznych.

 

III Nagroda równorzędna [22,5 tys. zł] Kod 05 numer 579236

Bartłomiej Brzostek i Katarzyna Cap z Puław

III Nagrodę równorzędną przyznano za:

-        próbę przekształcenia ulicy Środkowej w tradycyjnie uformowaną ulicę, o wyraźnie jednolitym na całym jej przebiegu przekroju;

-        staranną aranżację pasa między przejazdem a ciągiem pieszym, z programem miejsc spotkań przy wejściach do domów, ogródków kawiarnianych, parkowania, powierzchni pieszych - dostosowanych do programu w parterach budynków i na terenach przyległych

-        atrakcyjną koncepcję zagospodarowania podwórka ogniska Praga

Zastrzeżenia

*        Zbyt mało środków efektywnie spowalniających ruch i chroniących użytkowników przy manewrowaniu samochodów w pasie ruchu pomiędzy ławkami i donicami.

*        Schematyzm rozwiązań detalu i mebli miejskich.

*        Niewygodne, wąskie przejście przylegające do elewacji budynków, ukształtowane tak samo niezależnie od tego czy przebiega wzdłuż parteru mieszkaniowego czy usługowego.


Wyróżnienie [5 tys. zł] Kod 02, numer 701446

PL STUDIO Patryk Żurawski i CTRL+N Agnieszka Łańko z Warszawy

Wyróżnienie przyznano za:

-        atrakcyjne scenariusze zmiennego w czasie wykorzystania przestrzeni publicznych, wynikające ze szczegółowych analiz stanu programu publicznego;

-        racjonalne, uporządkowane rozwiązanie ulicy Strzeleckiej;

-        spójny projekt wyposażenia ulicy Środkowej.

 

Wyróżnienie [5 tys. zł] Kod 11, numer 586924

FUNDACJA NAPRAW SOBIE MIASTO z Katowic

Zespół projektowy:

Aleksander Krajewski, Aleksander Hantkiewicz, Wojciech Lesiak, Michał Korbutt,

Dominika Misterka, Dominika Słaboń i Agata Ponichtera

Wyróżnienie przyznano za:

-        interesującą koncepcję wprowadzenia w przestrzeń publiczną ulicy posadzki, wyróżniającej węzłowe miejsca, przywołującej wzory posadzek w klatkach schodowych praskich kamienic;

-        wydzielenie powierzchni placu przy skrzyżowaniu Kowieńskiej i Środkowej z 11 Listopada zielenią i pawilonem, wzbogacającym program usługowy ważnej przestrzeni publicznej.

 

Wyróżnienie [5 tys. zł] Kod 12, numer 878052

Agnieszka Lewandowska z Warszawy

Wyróżnienie przyznano za:

-        próbę wytworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, wzbogaconej programowo pawilonem zintegrowanym z przystankiem komunikacji publicznej, akcentującym znaczenie skrzyżowania Środkowej i Kowieńskiej z ulicą 11 Listopada; 

-        spójną propozycję rozwiązania bezpieczeństwa ruchu rowerowego w obszarze opracowania, uwzględniającą możliwości etapowej przebudowy ul. Strzeleckiej.

 

Prace konkursowe można obejrzeć tu:

https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/reu7erbv17pTQkr

 

Zapraszamy równieź na wystawę prac konkursowych, która odbędzie się w dniach 26-27 września, w godzinach 12-20, w sali Miłosza, ma VI piętrze PKiN.