Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Aktualności

środa, 03 marca 2021 - 22:00
Raporty z planowania Warszawy. Ilu nas jest, a ilu będzie?
element dekoracyjny

  Zapraszamy na cykl spotkań otwartych, podczas których Architekt Miasta Marlena Happach oraz Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Warszawy Monika Konrad podzielą się wiedzą o Warszawie, zebraną podczas prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Studium to konstytucja przestrzenna miasta. W jej tworzenie są zaangażowani mieszka...


środa, 03 marca 2021 - 15:42
Konkurs "Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?"
element dekoracyjny

  Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?     W związku z przygotowywanym nowym Studium dla Warszawy, postanowiliśmy spytać mieszkańców, jak widzą przyszłość miasta. We współpracy z Fundacją Puszka, organizujemy konkurs FUTUWAWA: Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? Każdy może zgłosić swój pomysł i projekt. Miasta dobre do życia muszą wymyślać się wciąż na now...


środa, 03 marca 2021 - 15:15
KONKURS - CHMIELNA

Informujemy, że w dniu 01.03.2021 został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 16.03.2021 do godziny 16.00

 

Więcej informacji na stronie: http://architektura.um.warszawa.pl/konkursChmielna

oraz na platformie zamówień publicznych:

https://zamowienia.um.warszawa.pl


poniedziałek, 22 lutego 2021 - 13:39
Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młocin w rejonie ul. Wazów. Etap zbierania wniosków do planu.
element dekoracyjny

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młocin w rejonie ul. Wazów. Etap zbierania wniosków do planu.   Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz. II w rejonie ul. Conrada. Etap zbierania wniosków do plan...


piątek, 12 lutego 2021 - 14:45
Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz. II w rejonie ul. Conrada. Etap zbierania wniosków do planu.
element dekoracyjny

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz. II w rejonie ul. Conrada. Etap zbierania wniosków do planu. Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane w trybie on-line w czasie pandemii. W ramach tego informacyjnego spotkania można było uczestniczyć i wypowiedzieć się korzystając z pla...


czwartek, 11 lutego 2021 - 15:18
Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej
element dekoracyjny

Konsultacje społeczne w trakcie pandemii. Dyskusja publiczna on-line dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach m.st. Warszawy.   Czym jest dyskusja publiczna on-line? Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negat...