null

"SKRA" WYNIKI KONKURSU

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

I Nagroda - 70.000 zł

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

Aleksander Wadas (Gdańsk)

Zespół autorski:Weronika Marek, Anna Odulińska, Aleksander Wadas

Opinia sądu konkursowego

Sąd konkursowy postanowił przyznać nagrodę główną autorom projektu, który w bardzo udany sposób połączył szacunek do dziedzictwa, funkcjonalne rozwiązania dla korzystających z obiektu profesjonalnych lekkoatletów, rugbistów i innych sportowców, a także amatorsko uprawiających sport i pomysłowy program rekreacyjny, włączając przy tym kompleks sportowy w całość otwartego programu parkowego Pola Mokotowskiego. W zaprezentowanej koncepcji zachowane zostały wszystkie wartościowe elementy założenia a nowe uzupełnienia zaprojektowano w oparciu o pierwotne osie kompozycyjne. Zastosowane rozwiązania krajobrazowe – wzniesienia terenu oraz zbiornik wodny – nie tylko podkreślają powiązanie widokowe stadionu i parku, ale też stanowią bazę dla programu rekreacyjnego, atrakcyjnego dla profesjonalistów i amatorów, obejmującego urozmaiconą nawierzchniowo i topograficznie trasę biegową, odcinki trasy dla treningów interwałowych czy nawodne siłownie plenerowe. Program ten oferuje ciekawe propozycje aktywnego spędzania czasu także zimą w formie saneczkarstwa, narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa. Program ten uzupełnia propozycja szczegółowo rozwiązanych elementów małej architektury. Sąd konkursowy zwrócił również uwagę na funkcjonalne rozwiązanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu głównego, w skład której wchodzi oddzielne pole do rzutów, boisko do rugby wraz z czterotorowym treningowym stadionem lekkoatletycznym, na którym mogą być przeprowadzane zawody lekkoatletyczne niższej rangi we wszystkich konkurencjach poza biegiem z przeszkodami. Poprawnie rozwiązano układ budynku zaplecza sportowego. Zaproponowana całościowa koncepcja odpowiada przedstawionym w warunkach konkursu realiom finansowym.

Pierwsza nagroda plan
Pierwsza nagroda planI nagroda plan
 

Pierwsza nagroda widok z lotu ptaka
I nagroda widok z lotu ptaka
 

I nagroda widok na wode
I nagroda widok na zbiornik wodny
 

Pierwsza nagroda widok na zieleń
I nagroda widok na zieloną przestrzeń dla pieszych
 

Zalecenia sądu konkursowego

Wątpliwości sądu konkursowego budzi przepustowość zaproponowanych ciągów pieszych szczególnie w czasie organizacji imprez masowych. Sąd konkursowy zaleca przeanalizowanie szerokości przedstawionych ciągów względem potencjalnej ilości przechodniów i zmniejszenie lustra wody na rzecz większej dostępnej przestrzeni, w tym ciągów pieszych. W bezpośrednim otoczeniu zachodniej części stadionu głównego należy wzmocnić publiczny charakter tej przestrzeni i zapewnić widokowe otwarcie elewacji. Sąd konkursowy zwraca uwagę na konieczność rozważenia zasad bezpośredniego współdziałania stadionu treningowego z budynkiem zaplecza – zarówno pod względem wygody zawodników jak i atrakcyjności dla widzów. Zaleca się przy tym podwyższenie standardu rozwiązań architektonicznych elewacji budynku zaplecza i nadanie jej bardziej reprezentacyjnego charakteru. Forma rozbudowy stadionu głównego nie podlega ocenie w tym konkursie, jednak w dalszych pracach projektowych sąd zaleca uwzględnienie powstania nowej kubatury naziemnej zamiast podziemnej w południowej części stadionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Nagroda - 50.000 zł

Jakub Pieńkowski (Łomazy), Michał Dołbniak, Dorota Ryżko, Wiktor Gago

Opinia sądu konkursowego

Uwagę sądu konkursowego zwróciła przede wszystkim zaproponowana bardzo atrakcyjna forma architektoniczna nowych obiektów kubaturowych, nawiązująca do tradycyjnych pawilonów modernistycznych. Doskonałym proporcjom, świetnie dobranym materiałom elewacyjnym i rozwiązaniom budowlanym towarzyszy pomysłowo rozwiązana funkcja rozdzielająca między poziomami ruch rugbistów i lekkoatletów. Sąd konkursowy docenił także rozwiązania kompozycyjne całości kompleksu z agorą otwierającą się na stadion, zreinterpretowane elementy historyczne (boiska rekreacyjne w miejscu dawnych basenów) czy nawiązanie do historycznych planów rozbudowy stadionu w formie przyczółków. Praca ta w najbardziej ekonomiczny sposób wykorzystuje potencjał planu miejscowego i oddany do dyspozycji projektantów teren.

Przedstawiona koncepcja izoluje jednak kompleks sportowy od Pola Mokotowskiego, odcinając go widokowo i wizualnie od parku poprzez sposób w jaki sposób zostało usytuowane pole do rzutów i boiska towarzyszące. Brak czytelnych powiązań komunikacyjnych dotyczy przy tym zarówno połączenia z Polem Mokotowskim jak i wewnętrznej komunikacji w ramach kompleksu. W programie stadionu treningowego zaproponowane zostały jedynie funkcje związane z rugby, przy pominięciu poza konkurencjami biegowymi, programu lekkoatletycznego. Zaproponowana lokalizacja rzutni wraz ze skoczniami na polu rozgrzewkowym do rzutów nie jest właściwa ze względów bezpieczeństwa i może utrudnić przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych.
 

 

Druga nagroda plan
II nagroda plan
 

 

Druga nagroda widok z lotu ptaka
II nagroda widok z lotu ptaka
 

 

Druga nagroda widok na budynek
II nagroda widok na budynek przy boisku
 
Trzecia nagroda plan
III nagroda plan
 

 

Trzecia nagroda widok z lotu ptaka
III nagroda widok z lotu ptaka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III nagroda - 40.000 zł

WXCA sp. z o.o. (Warszawa)

Zespół autorski: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Paweł Wolanin, Krzysztof Moskała, Anna Dobek, Andrzej Barcewicz, Aleksandra Wiktorko.

Opinia sądu konkursowego

W pracy zwraca uwagę konsekwentnie i z rozmachem poprowadzona idea przewodnia, nawiązująca do starożytnego etosu igrzysk, która zdeterminowała rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Kompozycja kompleksu zaprojektowana została w oparciu o czytelny układ osi i nanizanych na nie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych. Zaproponowany program sportowy i rekreacyjny w pełni odzwierciedla postulat autorów przybliżania zawodników sportu wyczynowego i amatorów poprzez stopniowe budowanie umiejętności i możliwość trenowania w relacji mistrz-uczeń.

Sąd konkursowy zwrócił uwagę na pewną nieadekwatność proponowanego rozwiązania względem postawionego zadania konkursowego. Za dyskusyjne uznano historyzujące formy, bagatelizujące materialne ślady prawdziwej historii miejsca. Mimo deklarowanego w projekcie publicznego charakteru otoczenia stadionu zaproponowana funkcja basenów rekreacyjnych funkcjonalnie wymagałaby wygrodzenia tej przestrzeni. Wątpliwości budzi też możliwość realizacji zaproponowanej koncepcji w planowanym budżecie.

 

Trzecia nagroda widok z boisk
III nagroda widok z boisk

Załączniki: