null

Archikolaże – wystawa z okazji 40-lecia pracy Ewy P. Porębskiej w mediach architektonicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ewa Porębska
fot. Bartek Barczyk

Miesięcznik Architektura-murator zaprasza od 7 grudnia na wystawę Archikolaże w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak.

Archikolaże to osobiste refleksje o przełomach w architekturze, o ludziach architektury, o architektonicznych ideach i przewartościowaniach. 1982 to w Polsce stan wojenny, 2022 – okres światowej pandemii i wojna w Ukrainie. A w międzyczasie transformacja ustrojowa, wejście do Unii Europejskiej, wielkie przemiany – w Polsce i na świecie.

Ekspozycja prezentuje wybór trendów i tematów, wokół których toczy się zawodowa działalność Ewy P. Porębskiej.

Archikolaże to wystawa o ideałach, ale też o architektonicznych pokusach, których przykładem są koncep-cje utopijnych, idealnych miast. To także opowieść o postawach projektantów i zmianach architektonicznych priorytetów wobec wyzwań, jakie niosą współczesne czasy. I oczywiście pojawia się to, co mnie szczególnie zaj-muje – w jaki sposób debaty, konkursy, wystawy, katalogi, książki i czasopisma wpływają na kierunek rozwoju architektury. Wszystko pokazane w pewnym sensie w pigułce, bowiem skoncentrowane na niewielkiej przestrze-ni. Mam wielką nadzieję, że ekspozycja zainteresuje nie tylko ściśle zawodową publiczność. – mówi Ewa. P. Porębska.

Prezentacji towarzyszą dokumenty z lat 1982 – 2022 w postaci listów, szkiców, archiwalnych zdjęć, makiet i fragmentów filmów oraz programów telewizyjnych, a także cykl spotkań z dyrektorkami europejskich instytu-cji związanych z architekturą, kuratorami i kuratorkami oraz architektami i architektkami.

Więcej: www.archikolaze.pl

Wystawa otwarta w dniach 7 grudnia 2022 – 15 lutego 2023

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4, 00-017 Warszawa


Ewa P. Porębska

Architektka, krytyczka architektury, kuratorka, ekspertka. Działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców światowej architektury.

W 1982 roku Ewa P. Porębska zaczęła pracę w miesięczniku „Architektura”, wówczas czasopiśmie Stowarzysze-nia Architektów Polskich i od tej pory nieprzerwanie zajmuje się tematyką architektoniczną, pisząc, tworząc wy-stawy, inicjując i organizując wydarzenia, realizując filmy, a także działając na forum międzynarodowym jako ekspert, konsultant czy juror konkursów, w tym najbardziej prestiżowych i niekomercyjnych, jak oficjalne nagro-dy Unii Europejskiej EU Mies van der Rohe Award czy Public Space Award. Od 1994 roku jest redaktorką naczel-ną wiodącego polskiego czasopisma architektonicznego „Architektura-murator”.

„Architektura – Murator” To najważniejszy i najbardziej wpływowy magazyn architektoniczny w Polsce, specjalizujący się przede wszystkim w profesjonalnej prezentacji współczesnej architektury polskiej i światowej. Na łamach „Architektury-murator” od początku jej istnienia, czyli 1994 roku, przedstawiono około 4000 budowli zrealizowanych w naszym kraju. Miesięcznik otrzymał 32 nagrody i wyróżnienia za szatę graficzną, a w 2014 roku Honorową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w upowszechnianie kultury.

Architektura.murator.pl Serwis miesięcznika „Architektura-murator” to najważniejsza platforma informacyjno-publicystyczna branży architektonicznej, skierowany szczególnie do użytkowników, których zawodem i życiową pasją jest architektura.

Wydarzenia towarzyszące wystawie Archikolaże

Wykłady on-line:

 

 • 12 grudnia 2022, godzina 11.00 Judit Carrera dyrektorka CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
  Współpracując z rozległą lokalną i międzynarodową siecią intelektualistów i instytucji, jest inicjatorką cyklu wykładów i debat na temat wielkich wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo. Jest dyrektorką Europejskiej Nagrody Miejskiej Prze-strzeni Publicznej EU Public Space Award
 • 19 stycznia 2023, godzina 11.00 Angelika Fitz dyrektorka Architekturzentrum Wien AZW
  Teoretyczka kultury, kuratorka i autorka w dziedzinie architektury, sztuki i urbanistyki, od 2016 roku szefuje Architekturzentrum Wien. Kuratorka międzynarodowych projektów dla muzeów, instytucji kulturalnych i uniwersytetów
 • 31 stycznia 2023, godzina 11.00 Anna Ramos dyrektorka Fundació Mies van der Rohe
  Praktykująca architektka i profesorka w ETSAB, gdzie od 2014 roku pełni również funkcję zastępcy dyrektora ds. stosunków międzynarodowych. W Fundacji jest odpowiedzialna m.in. za organizację konkursu EU Mies van der Rohe Award

Oprowadzania gościnne po wystawie i dyskusja wokół filmów archiwalnych TVP:

 • 8 grudnia 2022, godzina 17.30 Tomasz Fudala historyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/oprowadzanie i prezentacja filmu Czerwo-ny Pałac, dyskusja
 • 13 grudnia 2022, godzina 17.30 Anna Cymer historyczka i popularyzatorka architektury/oprowadzanie i prezentacja filmu Architektura Sacrum, dyskusja
 • 18 grudnia 2022, godzina 17.30 Piotr Lewicki architekt/oprowadzanie i prezentacja filmu Zawód Architekt, dyskusja

Autorskie oprowadzanie po wystawie:

 • 5 stycznia 2023, godzina 17.30 Ewa P. Porębska

Wieczór filmowy połączony z dyskusją:

 • 19 stycznia 2023, godzina 17.30 Łukasz Harat architekt antyRAMA/prezentacja filmów archiwalnych Architektura Sacrum, Czerwony Pałac, Zawód Architekt, dyskusja

Dyskusja programowa: #Archikolaże. Szkice dla przyszłości

 • 07 luty 2023, godzina 17.30 Prowadzenie: Hanna Rydlewska dyrektorka wydawnicza „Vogue Polska”, prowadząca audycję "Edycja limitowana" Chili Zet Uczestniczki: architektki: Marlena Happach, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Ewa Kuryłowicz, Barbara Nawrocka, Agata Twar-doch, Aleksandra Wasilkowska, Marlena Wolnik i Ewa P. Porębska – autorka wystawy