null

Żoliborz. Budynek ze specustawy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza 63

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do Urzędu m.st. Warszawy ponownie trafił wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej, który został opublikowany 15 kwietnia 2024 r.

 

Inwestycja o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dotyczy realizacji 

- inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z garażem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewid. nr 41/1, 41/2 oraz 30/2 z obrębu 7-04-15, położonych przy  ul. Adama Mickiewicza 63 w Warszawie.

 

 

Wniosek złożony został na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu  i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, nazywanej Lex Deweloper, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę m.st. Warszawy 30 sierpnia 2018 r.

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Żoliborz  m.st. Warszawy złożył pełnomocnik spółki Yawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 38 spółka komandytowa.

Planowana inwestycja składa się z:

- budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową wraz z garażem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewid. nr 41/1, 41/2 oraz 30/2 z obrębu 7-04-15, położonych przy ul. Adama Mickiewicza 63 w Warszawie.

Wg koncepcji projektuje się budynek w kształcie odwróconej litery L, który główną elewacją usytuowany jest równolegle do osi ul. Adama Mickiewicza, kształtując pierzeje uliczną nawiązującą charakterem do żoliborskiej zabudowy. W planowanej zabudowie przyjęto od 4 do 6 kondygnacji naziemnych (wzdłuż ulicy) w nawiązując do sąsiedniej zabudowy. W parterach budynku wzdłuż

ul. Adama Mickiewicza zaplanowano nieuciążliwe usługi o charakterze lokalnym. Lokalizację zjazdu przewidziano w północnej części działki, w miejscu istniejącego zjazdu z ul. Adama Mickiewicza,

z którego odbywać się będzie również obsługa lokali usługowych jak i wywóz odpadów.

Dalej komunikacja wewnętrzna prowadzi do wjazdu do garażu podziemnego zlokalizowanego

po zachodniej stronie terenu i dalej na wewnętrzny dziedziniec usytuowany w centrum terenu.

W części podziemnej budynku planuje się garaż podziemny zapewniający wymaganą liczbę miejsc parkingowych, jak i niezbędnych miejsc rowerowych, pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze.  Ponadto na terenie inwestycji przewiduje się lokalizację ogólnodostępnych miejsc parkingowych, stojaków rowerowych, plac zabaw oraz wykreowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynku oraz rekreacji i sportu. Teren UTWORS ma wynosić ok. 1250 m2.

Zgodnie ze Studium m.st. Warszawy z 2006 roku, w tym rejonie planowany jest rozwój zabudowy  mieszkaniowej o wysokości zabudowy – 20m, max. intensywności - 1,5, min. udział pbc - 25%.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „ Grossów”,  przewiduje dla tego terenu zabudowę o funkcji  usługowej. Obecnie na terenie objętym wnioskiem znajduje się  budynek biurowy pochodzący z lat 80-tych otoczony zabetonowanym placem, na którym odbywa się parkowanie  samochodów. Całość jest ogrodzona.

źródło: materiały inwestora (BIP) >>>

 

 

Jak zgłosić uwagi?

 

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 6.05.2024 r. w jednej z form:

 

  • pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
    Urzędu m.st. Warszawy (aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa )
  • przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

 

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy >>>