null

Duże osiedle na Służewcu Przemysłowym w ramach specustawy mieszkaniowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wołoska

Firma Echo Investment chce zbudować osiedle mieszkaniowe ze szkołą i terenami zieleni w ramach specustawy mieszkaniowej. To inwestycja dla kilku tysięcy mieszkańców.

Inwestor planuje osiedle między ulicami: Domaniewską, Wołoską i Postępu. Szkoła powstałaby przy ul. Konstruktorskiej, a park wzdłuż ul. Wołoskiej. Publiczne tereny zieleni urządzonej są też planowane przy ul. Suwak. Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej opublikowaliśmy 18 marca 2021 r.

Zapowiada się duże osiedle na 2500-2750 mieszkańców. Echo Investment określa wstępnie liczbę mieszkań na 1250, a maksymalnie na 1600.

Budynki miałyby do 10 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Wysokość zabudowy sięgałyby 34,5 m. Parametry intensywności zabudowy wyniosłyby do 3,2.

Co jeszcze chce zbudować deweloper

Echo Investment chce na osiedlu urządzić teren zieleni dostępny dla wszystkich. Będzie mała architektura, cała niezbędna infrastruktura do wypoczynku, rekreacji lub uprawiania sportu. Nie zabraknie ścieżki rowerowej
i zjazdu z ulicy Wołoskiej. Całej inwestycji ma towarzyszyć nowa, publiczna szkoła podstawowa przy ulicy Konstruktorskiej 10.

 

 

Na jakiej podstawie inwestor złożył wniosek

Inwestor złożył wniosek na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa nazywana Lex Deweloper miała zwiększyć podaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne. Rada Miasta przyjęła je 30 sierpnia 2018 roku.

Co ustala studium Warszawy

Studium Warszawy z 2006 roku ustala dla tej części Mokotowa priorytet zabudowy usługowej. Wysokość określa na 30 m, a intensywność zabudowy brutto to 1,5. Zapisy w studium dopuszczają lokalizowanie tutaj również funkcji mieszkaniowej. Jej udział może zajmować do 40% powierzchni.

Planowane osiedle ma powstać na terenie dawniej wykorzystywanym na cele produkcyjne. Nie ma już produkcji na tym terenie. Dlatego nie trzeba wykazywać, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium Warszawy.


 

 

Jakie plany miejscowe obowiązują na tym terenie?

Na terenie planowanego osiedla obowiązują szczegółowe regulacje zabudowy. Są zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Cybernetyki część I.  Radni Warszawy uchwalili plan w 2011 roku.

Z kolei na obszarze zapowiadanej i planowanej szkoły podstawowej oraz terenów zieleni, która ma towarzyszyć zabudowie mieszkaniowej, obowiązują zapisy w planie miejscowym Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła ten dokument w 2012 roku.

źródło: materiały inwestora (BIP)

Jak, gdzie i do kiedy można zgłosić uwagi

Uwagi do wniosku można zgłaszać do 8.04.2021 r.:

·        pisemnie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79)

·        przez ePUAP lub w formie poświadczonej podpisem elektronicznym

·        e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

 

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.