null

Jaka lista Dóbr Kultury Współczesnej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.06.2021 18:00 - 23.06.2021 20:00

Zapraszamy do wziecia udziału w spotkaniu online - „Jaka lista dóbr kultury współczesnej”- 23 czerwca (środa) o godz. 18.00 

Przyjrzymy się wspólnie liście dóbr kultury współczesnej, która została zaktualizowana na potrzeby powstającego Studium przez zespół działający przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.  

Dobrami kultury współczesnej mogą być najnowsze pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe. Tym co odróżnia je od zabytków to data powstania – dobrami kultury mogą być tylko obiekty stosunkowo młode, będące dziełem działających stale architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, czy artystów.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dobra kultury trzeba uwzględniać przy tworzeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie projektach poszczególnych planów miejscowych. Poprzez odpowiednie zapisy trzeba zapewnić im taką ochronę, która pozwoli na zachowanie ich wyjątkowych wartości.

Obiekty wymienione na liście są rekomendowane do objęcia ochroną planistyczną jako dobra kultury współczesnej w sporządzanym aktualnie Studium.

Na spotkaniu po raz pierwszy zostanie przedstawiona lista tych „kandydatów”. Przy każdym z nich omówione zostaną unikalne wartości danego dzieła. To pierwsza publiczna prezentacja, a jednocześnie początek konsultacji listy, który zostanie włączona do nowego, powstającego studium.

Link do spotkania: https://youtu.be/8ovOSdRUNDc

Podczas spotkania można komentować oraz zadawać pytania na czacie lub dołączyć do rozmowy na platformie ZOOM. Chęć uczestnictwa na ZOOM- ie można zgłosić na:
dialogwplanowaniu@um.warszawy.pl

Można także wysłać opinię na temat założeń do nowego Studium na:
dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl

Zapraszamy również do obejrzenia wystawy (pawilon Zodiak, pasaż Wiecha 4) od 2 do 27 czerwca, na której prezentujemy m.in. założenia do powstającego studium. 

Zapraszamy!