null

Jakie nowe Studium dla Warszawy?

Aktualizacja z dn. 09.08.2023 - w związku ze zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prosimy zapoznać się z komunikatem dotyczącym dalszych prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz o przygotowaniach do prac nad planem ogólnym. Komunikat.

 

Przeczytaj raport podsumowujący konsultacje nowego Studium dla Warszawy

Opracowaliśmy projekt nowego Studium dla Warszawy. To wizja dla całego miasta.  Określi, gdzie budować mieszkania, jak łączyć je z miejscami pracy i rekreacji, gdzie powinny powstawać tereny zieleni i jak rozwijać komunikację.

Zapraszamy na dodatkowe dyżury projektantów nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

W związku z dużym zainteresowaniem, na spotkania obowiązują zapisy mejlowe na spotkanienowestudium@um.warszawa.pl 

Informujemy, że wykorzystane zostały wszystkie terminy przewidziane, do końca konsultacji, na dyżury stacjonarne projektantów nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci wzięcia udziału w spotkaniu z projektantami, a które nadal są zainteresowane uzyskaniem informacji na temat projektu nowego studium, zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Dyżury te trwają do 29 września, w dni robocze w godzinach 11-15, pod numerem telefonu 22 325 81 12. 

Spotkania w ramach dyżuru są indywidualne (jeśli ktoś będzie Państwu towarzyszyć, prosimy żeby były to maksymalnie 2-3 osoby). Jeśli chcą Państwo poruszyć na spotkaniu kilka tematów, bardzo prosimy wymienić je wszystkie w zgłoszeniu – zarezerwujemy wtedy więcej czasu na spotkanie. W razie wątpliwości, skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o doprecyzowanie tematów.

Wszystkie spotkania odbędą się w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury, Pasaż „Wiecha” 4 oraz będą miały miejsce w środy.

Terminy dyżurów (do wyboru): 
•    5 lipca, w godzinach 11 – 15
•    12 lipca, w godzinach 16 – 20
•    19 lipca, w godzinach 11 – 15 
•    26 lipca, w godzinach 11 – 15 
•    2 sierpnia, w godzinach 11 – 15
•    9 sierpnia, w godzinach 16 – 20 
•    16 sierpnia, w godzinach 11 – 15 
•    23 sierpnia, w godzinach 11 – 15 
•    30 sierpnia, w godzinach 11 – 15 
•    6 września, w godzinach 11 – 15 
•    13 września, w godzinach 16 – 20 
•    20 września, w godzinach 11 – 15 
•    27 września, w godzinach 11 – 15 

Za nami już spotkania informacyjne dla 18 dzielnic. Kliknij nazwę dzielnicy, żeby dowiedzieć się więcej, obejrzeć transmisję ze spotkania na kanale YouTube (dostępną do końca konsultacji) i zobaczyć prezentację wyświetlaną na spotkaniu:

Zapraszamy do obejrzenia transmisji dyskusji publicznej na temat projektu nowego Studium – która odbyła się stacjonarnie 21 czerwca (środa) o 17 w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1. Dodatkowo, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat Studium z tego spotkania

Czym jest Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to wizja przestrzennego rozwoju naszego miasta. Część tekstowa i rysunki pokazują, jak miasto powinno się rozwijać przez najbliższe dziesięciolecia. Na podstawie Studium sporządzamy bardziej szczegółowe plany miejscowe dla poszczególnych obszarów miasta. Plany miejscowe muszą być zgodne ze Studium.

Chcemy, żeby Warszawa była miastem przyjaznym, otwartym na świat i odpornym na różne kryzysy. Zrównoważony rozwój przestrzenny jest niezbędny, by zrealizować tę wizję. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie. Są w nim m.in. wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji.

 

 

Co wydarzyło się dotychczas?

Przed współczesną Warszawą stoją liczne wyzwania: przestrzenne, ekonomiczne, demograficzne i klimatyczne. Miasto musi mierzyć się z różnymi kryzysami, ostatnio uchodźczym oraz energetycznym. Obowiązujące Studium, uchwalone w 2006 roku, wymaga weryfikacji – dlatego przystąpiliśmy do prac nad nowym Studium Warszawy.

Tworząc nowy dokument, już dwukrotnie konsultowaliśmy się z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy.

Na samym początku prac, w roku 2018, zapytaliśmy, co jest dla nich ważne, co powinniśmy uwzględnić w nowej konstytucji przestrzennej miasta. Dostaliśmy prawie 25 000 wniosków. Najważniejsza okazała się zieleń.

Chcesz się zapoznać z wynikami tych konsultacji? Zobacz, jak wyglądał etap wniosków do Studium.

W oparciu o zgłoszone wnioski oraz liczne analizy i opracowania powstały założenia do projektu nowego Studium. W 2021 roku zaprosiliśmy mieszkanki i mieszkańców do rozmowy na ich temat. Położyliśmy wówczas duży nacisk na podzielenie się zdobytą wiedzą: opracowaliśmy cykl Raportów z planowania Warszawy;  pokazaliśmy założenia na wystawie w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury i rozmawialiśmy o nich na spotkaniach. Zobacz, jak wyglądał etap konsultacji założeń do Studium.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje społeczne, czyli formalne wyłożenie projektu do publicznego wglądu, a potem dodatkowy czas na zbieranie uwag do niego, trwają od 2 czerwca do 29 września 2023

 1. Poznaj projekt Studium

Projekt nowego Studium składa się z tekstu oraz 19 rysunków. Tekst dzieli się na część dotyczącą uwarunkowań, czyli diagnozę stanu istniejącego, oraz część dotyczącą kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli propozycję rozwoju miasta. Podobnie jest z rysunkami – część z nich dotyczy uwarunkowań (rysunki od 1 do 5), a część kierunków zagospodarowania przestrzennego (rysunki od 6 do 19). Tekst i rysunki są nierozerwalnie ze sobą powiązane. Nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunki i na odwrót.

Projekt Studium oraz sporządzona do niego prognoza oddziaływania na środowisko są formalnie wyłożone od 2 czerwca do 6 września 2023:

Dodatkowo rysunki projektu Studium można oglądać na miejskim portalu mapowym mapa.um.warszawa.pl w zakładce „Projekt nowego Studium”. Na tym portalu jest możliwość podczytania warstwy z działkami ewidencyjnymi oraz włączania i wyłączania wybranych elementów rysunków. Pamiętaj, materiały umieszczone na tym portalu mają charakter poglądowy.

 1. Porozmawiajmy

Zapraszamy na spotkania i dyżury, podczas których będzie można porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat projektu nowego Studium:

 • dyskusja publiczna – która odbędzie się stacjonarnie 21 czerwca (środa) o 17 w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1. Dodatkowo, dyskusja będzie transmitowana na platformie YouTube 

spotkania informacyjne online dla każdej z dzielnic:  

 • dyżury stacjonarne projektantów w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury –  4 czerwca (niedziela) oraz 17 czerwca (sobota) w godzinach 15-19  

 

 • Terminy dodatkowych dyżurów: 
  •    5 lipca, w godzinach 11 – 15
  •    12 lipca, w godzinach 16 – 20
  •    19 lipca, w godzinach 11 – 15 
  •    26 lipca, w godzinach 11 – 15 
  •    2 sierpnia, w godzinach 11 – 15
  •    9 sierpnia, w godzinach 16 – 20 
  •    16 sierpnia, w godzinach 11 – 15 
  •    23 sierpnia, w godzinach 11 – 15 
  •    30 sierpnia, w godzinach 11 – 15 
  •    6 września, w godzinach 11 – 15 
  •    13 września, w godzinach 16 – 20 
  •    20 września, w godzinach 11 – 15 
  •    27 września, w godzinach 11 – 15 

W związku z dużym zainteresowaniem, na spotkania obowiązują zapisy mejlowe na spotkanienowestudium@um.warszawa.pl 

W zgłoszeniu uprzejmie prosimy o podanie tematu, który Państwa interesuje oraz o wskazanie rejonu, którego będzie dotyczyć rozmowa. Prosimy również o wybranie preferowanej daty i godziny spotkania. Dokładną godzinę spotkania zaproponujemy w mejlu zwrotnym. 

 • dyżury telefoniczne: przez całe konsultacje, poniedziałek-piątek w godzinach 11-15, pod numerem 22 325 81 12
 1. Możesz złożyć uwagę do wyłożonych materiałów

Uwagi zbieramy od  2 czerwca do 29 września. Jeśli chcesz złożyć uwagę, nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę! Tylko uwagi złożone w powyższym terminie będą rozpatrywane. Nie otrzymasz indywidualnej odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany zostanie wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez Prezydenta Warszawy.

Jak złożyć uwagi?

Uwagę można złożyć na kilka sposobów:

 1. elektronicznie, nie wychodząc z domu:
 2. papierowo, składając ją osobiście albo wysyłając pocztą do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem:
  • Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (wejście od Rotundy), albo
  • Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy.
 3. ustnie podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się 21 czerwca.

Jeśli chcesz wysłać uwagę mailem albo papierowo, a nie wiesz, jaką powinna mieć formę, zachęcamy do skorzystania ze wzoru – można go uzupełnić elektronicznie albo wydrukować i uzupełnić ręcznie.


Pamiętaj, żeby w uwadze podać swoje imię i nazwisko (albo nazwę jednostki organizacyjnej, jeśli nie składasz uwagi jako osoba fizyczna) oraz adres zamieszkania (albo siedziby).

Kto może złożyć uwagi?

Każdy może złożyć uwagi do Studium. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się mieszkańcem, właścicielem gruntu, czy reprezentuje się potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie analizowana przez projektantów Studium – urbanistów i architektów, a ostatecznie rozpatrywana przez Prezydenta i radnych.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Formalne ogłoszenie o wyłożeniu Studium znajdziesz też w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki: