null

Budownictwo społeczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Budynki, które stoją teraz puste ze względu na zły stan techniczny, będą odnawiane przez miejskie spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Będą też budowane nowe mieszkania czynszowe. Łącznie w ten sposób ma powstać 1690 nowych mieszkań.

Mieszkania te będą przeznaczone w szczególności dla osób, które mają zbyt wysokie dochody aby starać się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, a spełnią przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej obejmującej m.in. niepełnosprawność wnioskodawcy lub innej osoby uprawnionej do wspólnego zamieszkiwania;
 • zamieszkują w budynkach objętych działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279), a w przeszłości były skierowane do zamieszkiwania w tych budynkach przez Miasto.

TBS-y będą również przygotowywały lokale z przeznaczeniem na realizację programów z zakresu polityki społecznej i lokalowej oraz kultury i sektora kreatywnego. W ramach inwestycji powstaną m.in.:

 • pracownie i biura organizacji kulturalnych,
 • małe sale warsztatowe do prowadzenia edukacji kulturalnej,
 • lokale, które posłużą do wdrażania działań aktywizujących i integrujących seniorów oraz osoby niepełnosprawne
 • kilka budynków zostanie dostosowanych do funkcji umożliwiającej realizowanie zadań w ramach lokalnych międzypokoleniowych centrów aktywności seniorów (MCAS).

Podejmowane będą również działania zmierzające do wykorzystania organizacji budownictwa społecznego non-profit do realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie, modernizacji i remoncie budynków i lokali. Operatorem tak powstałego zasobu będą organizacje społeczne non-profit.

Budowa nowych budynków przez TBS odbywać się będzie na:

 • wytypowanych nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
 • nieruchomościach z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki 
 • w sąsiedztwie remontowanych i modernizowanych budynków
 • nieruchomościach niezabudowanych zlokalizowanych w priorytetowym obszarze rewitalizacji lub ich sąsiedztwie (ul. Radzymińska, ul. Poligonowa, ul. Starzyńskiego) – TBS Warszawa Północ zaprojektuje zagospodarowanie nieruchomości.

Budynki, które nie są teraz podłączone do centralnego ogrzewania i ciepłej wody z sieci miejskiej, będą podłączane do sieci podczas remontów. W wielu przypadkach remonty lub modernizacje będą musiały uwzględniać zalecenia konserwatorskie. W pierwszej kolejności modernizacji planuje się poddać kompleks budynków przy ul. Łomżyńskiej 18, 20 i 26 w dzielnicy Praga-Północ i przy ul. Targowej 14, 16 oraz Chodakowskiej 14 w dzielnicy Praga-Południe.

Dodatkowo dzielnica Targówek wybuduje nowy budynek przy ul. Odrowąża ze 160 lokalami mieszkalnymi na wynajem, który znajdzie się w sąsiedztwie obszaru priorytetowego.

Rezultaty:

 • Budowa przez TBS Warszawa Północ 860 lokali adresowanych do średnio uposażonych gospodarstw domowych.
 • Modernizacja przez TBS Warszawa Południe 670 lokali w zabytkowych budynkach.
 • Budowa przez dzielnice 160 lokali komunalnych adresowanych do najemców w podobszarach w celu poprawy warunków mieszkaniowych.
 • Wdrożenie zasad współpracy z podmiotami budownictwa społecznego w formule non-profit w celu zwiększenia dostępności lokali na wynajem.