null

Cyfrowa panorama miasta. GIS w analizach krajobrazu Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Olenski_panorama.jpg

Współczesna panorama Warszawy stanowi bardzo zróżnicowany i niejednolity stylowo krajobraz miejski, podlegający w ostatnich latach intensywnym przeobrażeniom, których najbardziej widocznym elementem są nowe wieżowce. Dzięki sporządzonej 5 lat temu cyfrowej makiecie miasta i zastosowaniu narzędzi GIS 3D możliwe stało się monitorowanie zmian i kształtowanie przyszłej sylwety stolicy, a także ochrona widokowa Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Artykuł Wojciecha Oleńskiego z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie został opublikowany w magazynie "Arcana GIS", wiosna 2012, s. 27.

Załączniki: