null

Czy chcesz dołączyć do zespołu Architekta Miasta?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego poszukuje 4 osób na zastępstwo. Będą pracować na stanowisku ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego w Wydziałach Zagospodarowania Przestrzennego.

Jaki będzie zakres obowiązków?

 • wykonywanie zadań z zakresu planowania miejscowego, w tym nadzór nad prowadzeniem procedury planistycznej,
 • kontakt z mieszkańcami przy okazji wyłożeń planów miejscowych,
 • przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
 • prowadzenie procedury ze specustawy mieszkaniowej,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma kierowane do urzędu z obszaru działania wydziału,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością tych zagadnień.

Jakie akty prawne muszą znać kandydatki i kandydaci na zastępstwo?

 • ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
 • ustawę o samorządzie gminnym,
 • ustawę ustroju miasta stołecznego Warszawy,
 • ustawę o dostępie do informacji publicznej
 • ustawę Kodeks postępowania administracyjnego,
 • przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Jakie wymagania są niezbędne?

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu, geografii. 

Wymagania dodatkowe:

znajomość programu ArcGIS


Zgłoszenia w postaci CV prosimy kierować drogą elektroniczną na adres lmalajny@um.warszawa.pl do 27 lutego.