null

Dane adresowe i nazewnicze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy udostępnia dane adresowe i nazewnicze. Dane te stanowią zbiór ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Z pomoca usług sieciowych udostępnianych przez Biuro Geodezji i Katastru, można pobrać mapę punktów adresowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w zakresie:

  • punkty adresowe i ich numery porządkowe,
  • przebiegi i zasięgi nazw ulic i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy,
  • nazwy ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy

Wykaz adresów i nazw obiektów miejskich dla wybranego obszaru w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (pliki XLS) można pobrać za pośrednictwem serwisu adresów i serwisu ulic m.st. Warszawy,

Ponadto, w plikach do pobrania udostępniamy wykaz nazw obiektów miejskich dla m.st. Warszawy.

Zachęcamy do korzystania.

Załączniki: