null

Dla mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizacji, dlatego podejmujemy wiele działań na rzecz jego wzmacniania, przeciwdziałamy też i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu.

Na obszarze rewitalizacji mamy do czynienia z wysokim natężeniem negatywnych zjawisk społecznych: ubóstwem, bezrobociem, przestępczością, niskim poziomem kapitału społecznego.

W ramach działań rewitalizacyjnych realizowanych w  opraciu o Zintegrowany Program Rewitalizacji opracowaliśmy system pomocy dla osób potrzebujących i wykluczonych.

Wspieramy dzieci i młodzież, bo chcemy wyrównać ich szanse, dorosłych namawiamy do większej aktywności zawodowej, proponując  pomoc w uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji, seniorów zachęcamy do korzystania z zajęć, organizowanych specjalnie dla nich. Szczególną opieką otaczamy rodziny z małymi dziećmi, stworzyliśmy dla nich miejsca, gdzie mogą razem spędzać czas i gdzie, w kryzysowych sytuacjach, znajdują wsparcie. Specjaliści pracują z nimi nad poprawą relacji w rodzinie i uświadamiają jak wychowywać dzieci bez użycia przemocy.

Promujemy też innowacyjne sposoby zamieszkiwania, przykładem jest Kamienica Międzypokoleniowa. Miasto Stołeczne Warszawa wraz z jednostkami miejskimi prowadzi więcej działań służących wszystkim mieszkankom i mieszkańcom stolicy.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty dla seniorów -  sprawdź stronę poświęconą Seniorom. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia dla rodzin -  sprawdź stronę poświęconą Rodzinom oraz  jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa.