null

Europolis 2018. Miasto obywatelskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

15 czerwca w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja Europolis 2018 poświęcona miastu obywatelskiemu.

Marlena Happach, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego weźmie udział w sesji „Nie ma rewitalizacji bez partycypacji? Rola mieszkańców w »uzdrawianiu« miast”. Rozmówcami będą też: architekt Thomas Pucher, autor projektu gmachu Sinfonia Varsovia na Grochowie oraz Jolanta Woźnicka, Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji w Łodzi.

W zapowiedzi konferencji czytamy: „W zarządzaniu miastami relacja urzędnik – petent odchodzi do lamusa, jej miejsce zajmuje relacja partnerska, gwarantująca mieszkańcom współuczestnictwo w procesach podejmowania decyzji i nakładająca na nich współodpowiedzialność za wspólną przestrzeń. Wzmożonej partycypacji musi towarzyszyć edukacja i budowa świadomości obywatelskiej”. Wymaga to jednak zmiany postaw, zachowań i sposobu myślenia wszystkich uczestników tego procesu. „Na pewno warto to robić, bo sięgnięcie do kreatywności i spostrzeżeń mieszkańców jest ogromną szansą na znalezienie rozwiązań faktycznie zwiększających jakość życia w miastach”.

Europolis stało się jednym z największych w Polsce cyklicznych spotkań poświęconych problematyce miejskiej. Wszystko zaczęło się w 2013 roku od wspólnej inicjatywy podjętej przez Fundację Schumana i władze Warszawy.

W konferencjach biorą udział samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, organizacji społecznych, przedsiębiorcy i eksperci zajmujących się naukowo bądź w praktyce rozwojem miast. Po każdej edycji Europolisu ukazuje się raport, który jest też dostępny w wersji elektronicznej na stronie europolis.schuman.pl. Można je pobrać tutaj.

Wcześniejsza problematyka poruszana na konferencjach Europolis to: miasto bezpieczne i otwarte (2017 r.); zrównoważony rozwój miast (2016); miasta uczące się (2015); polityka klimatyczna oraz niskoemisyjne rozwiązania w miastach (2014); inteligentne miasto (2013).